ID bài viết : 00137877 / Sửa lần cuối : 06/07/2023In

Làm thế nào để kết nối loa Sound bar với Tivi của tôi?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bài viết này sẽ thảo luận về cách bạn có thể kết nối loa soundbar với Tivi.

  Bạn có thể sử dụng như sau:

  1. một cáp HDMI qua cổng HDMI có nhãn ARC/eARC
  2. một cáp quang, trong trường hợp Tivi của bạn không có HDMI
  3. một cáp analog nếu Tivi của bạn có ngõ ra âm thanh analog
  4. Bluetooth nếu Tivi của bạn có cấu hình A2DP.

  Sau khi kết nối, nếu loa sound bar không phát âm thanh ngay lập tức, hãy kiểm tra các cài đặt âm thanh của Tivi và loa sound bar của bạn:

  Các bước dưới đây là ví dụ trên Android TV™ hoặc Google TV™ của Sony.

  • Mở màn hình Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
  • Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Audio output (Ngõ ra âm thanh) → Speakers (Loa) → Audio system (Hệ thống âm thanh).
   • Chọn Sound (Âm thanh) → Speakers (Loa) → Hệ thống âm thanh
  • Tùy thuộc vào mẫu máy của bạn, bạn cũng có thể cần phải chuyển các cài đặt loa Sound Bar sang Tivi.

  Cách kết nối trực tiếp loa sound bar với Tivi

  Cách kết nối loa sound bar bằng cáp HDMI


  Cách kết nối loa sound bar với cáp quang âm thanh


  Cách kết nối loa sound bar với cáp âm thanh analog (AUX)


  Cách kết nối loa sound bar qua Bluetooth


  Lưu ý:

  • Các ví dụ về kết nối mạng có dây được minh họa bằng HT-CT660. Vị trí cổng kết nối sẽ khác nhau tùy thuộc vào hệ thống của bạn. Tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.
  • Nếu loa Sound Bar của bạn đi kèm với loa Subwoofer, hãy tránh để đồ vật phía trên loa Subwoofer. Bởi loa Subwoofer tạo ra hiệu ứng rung, bất kỳ đồ vật nào đặt trên đó có thể bị rơi.