ID bài viết : 00260949 / Sửa lần cuối : 28/04/2021

Phải mất một chút thời gian để các biểu tượng ứng dụng xuất hiện trên menu Home sau khi bật TV bằng cách cắm dây nguồn (dây dẫn chính).

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Vui lòng kiểm tra phần Sản phẩm áp dụng của bài viết này.

    Vì màn hình menu Home được vẽ từ nội dung mạng đã tải xuống nên có thể mất một chút thời gian để các biểu tượng ứng dụng xuất hiện, tùy thuộc vào môi trường mạng của bạn. Để cải thiện tình hình, hãy sử dụng điều khiển từ xa để tắt và bật Tivi thay vì rút và cắm lại dây nguồn AC (dây dẫn chính).