ID bài viết : 00253437 / Sửa lần cuối : 18/04/2021

Tivi của tôi có hỗ trợ ứng dụng Apple TV không?

  Ứng dụng Apple TV được hỗ trợ trên các dòng Tivi sau đây:

  • Các mẫu năm 2021: Dòng Z9J, A90J, A80J, X95J, X90J (50-75, 100), X85J, X86J, X80J, X81J

  LƯU Ý: Đối với các mẫu Tivi năm 2021, ứng dụng Apple TV sẽ khả dụng khi đăng nhập bằng Google trên Sony Google TV của bạn

  • Các mẫu năm 2020: Dòng X90H, X91H, A8H, A9S, X80H, X81H, Z8H, X95H (55, 65, 75), Z9H, X95H (49, 85), X85H, KM-X9000H

  • Các mẫu năm 2019: Dòng Z9G, A9G, X95G, X85G (55, 65, 75, 85), X85G (KJ-43, 49)

  • Các mẫu năm 2018: Dòng A9F, Z9F

  LƯU Ý: Đối với các mẫu Tivi năm 2020, 2019 và 2018, ứng dụng Apple TV sẽ khả dụng với bản cập nhật phần mềm Tivi. Ngày mà Tivi của bạn nhận được bản cập nhật phần mềm sẽ khác nhau. Nếu bạn đã kích hoạt tính năng Automatically check for updates (Tự động kiểm tra bản cập nhật) thì Tivi sẽ hiển thị một thông báo khi có bản cập nhật phần mềm. Để biết thông tin về cách cập nhật, hãy tham khảo bài viết Cách tiến hành cập nhật phần mềm.​​​​​

  Ứng dụng Apple TV trên Smart TV của Sony cho phép khách hàng truy cập các kênh Apple TV cao cấp Apple TV+ và mua hoặc thuê hơn 100.000 bộ phim và chương trình truyền hình. Bạn có thể đăng ký Apple TV+ bằng ứng dụng Apple TV trên Smart TV của Sony, iPhone, iPad, iPod touch và máy Mac hoặc tại trang web tv.apple.com.

  *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch và Mac là nhãn hiệu của Apple Inc.