ID bài viết : 00225287 / Sửa lần cuối : 09/03/2021

Không thể điều khiển BRAVIA TV cũ bằng điều khiển từ xa đi kèm với Android TV™ mới mua

    Điều khiển từ xa đi kèm với Android TV ra mắt từ năm 2019 trở đi không thể điều khiển Tivi khác vì hệ thống liên lạc trên các điều khiển từ xa đi kèm với Tivi là khác nhau.
    Nếu bạn có thể điều khiển Android TV bằng điều khiển từ xa đi kèm thì tức là điều khiển từ xa hoạt động chính xác.