ID bài viết : 00206201 / Sửa lần cuối : 21/02/2021

Thiết kế điều khiển từ xa của Tivi để sử dụng trên mặt bàn

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

    Điều khiển từ xa BRAVIA (ngoại trừ Điều khiển cảm ứng từ xa) được thiết kế để di chuyển ổn định trên bề mặt phẳng, nhờ vậy bạn có thể nhấn chính xác một nút điều khiển chỉ bằng một ngón tay.