ID bài viết : 00173320 / Sửa lần cuối : 21/06/2021

Một đường kẻ trắng xuất hiện trên màn hình khi Tivi ở chế độ chờ.

    Đây là một thao tác kiểm tra của chức năng Panel Refresh (Làm mới màn hình).
    Khi Làm mới màn hình được thực hiện, sau khoảng 1 giờ, đường kẻ trắng sẽ dịch chuyển từ đầu xuống cuối màn hình và kiểm tra điều kiện điểm ảnh của màn hình Tivi.