ID bài viết : 00145975 / Sửa lần cuối : 19/04/2021

Làm cách nào để xem nội dung 4K (50/60p hoặc 100/120p) và HDR từ thiết bị HDMI gắn ngoài được kết nối với Android TV™/Google TV?

  Nội dung 4K (50p/60p hoặc 100/120p):

  QUAN TRỌNG:  Chỉ các dòng A80J, A90J, X85J, X86J, X90J (50-75, 100), X95J, Z9J, Z8H, X90H, X91H, KM-X9000H và Z9G mới hỗ trợ Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên) ví dụ như 4K 100p/120p.

  Để xem nội dung ở 4K 50p/60p, hãy sử dụng cáp HDMI tốc độ cao để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K.

  Để xem nội dung 4K với Định dạng nâng cao (18Gbps trở lên), hãy làm theo các bước sau đây:

  LƯU Ý:

  1. Chuẩn bị cáp HDMI phù hợp với tín hiệu video sẽ phát.
   LƯU Ý:
   • Để xem nội dung ở Định dạng nâng cao 4K (18Gbps): Sử dụng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K.
   • Để xem nội dung ở Định dạng nâng cao 4K (18Gbps trở lên): Sử dụng cáp HDMI siêu tốc để kết nối Tivi với một thiết bị HDMI có hỗ trợ 4K.
  2. Kết nối cáp HDMI với cổng kết nối HDMI tương thích trên Tivi.
   LƯU Ý: Việc xác định xem cổng HDMI có tương thích hay không tùy thuộc vào mẫu Tivi. Để biết thông tin bổ sung, hãy tham khảo bài viết Câu hỏi thường gặp Các chức năng được hỗ trợ trên từng cổng HDMI là gì? .
  3. Mở màn hình  Settings (Cài đặt) để đặt HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI). Cách truy cập Settings (Cài đặt):
  4. Chọn Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) hoặc Watching TV (Tivi đang xem).
   LƯU Ý: Nếu Channels & Inputs (Kênh & Ngõ vào) hoặc Watching TV (Tivi đang xem) không xuất hiện, hãy bỏ qua bước này.
  5. Chọn External inputs (Ngõ vào bên ngoài).
  6. Chọn HDMI signal format (Định dạng tín hiệu HDMI) và đặt thành Enhanced format (Định dạng nâng cao), Enhanced format (Dolby Vision) (Định dạng nâng cao (Dolby Vision)), Enhanced format (8K) (Định dạng nâng cao (8K)) hoặc Enhanced format (4K120, 8K) (Định dạng nâng cao (4K120, 8K)), tùy theo mẫu Tivi của bạn.
   LƯU Ý: Các mục cài đặt khác nhau tùy thuộc vào tín hiệu video và mẫu Tivi. Để biết thông tin bổ sung, hãy tham khảo bài viết Câu hỏi thường gặp Các loại tín hiệu video 8K hoặc 4K (50p/60p hoặc 100p/120p) được Tivi hỗ trợ.

  Nội dung HDR (Dải tương phản động rộng):

  Để phát nội dung HDR, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Chuẩn bị Tivi có hỗ trợ HDR.
   LƯU Ý:
   • Để kiểm tra xem Tivi của bạn có hỗ trợ HDR hay không, hãy tham khảo bài viết Câu hỏi thường gặp Android TV/Google TV của tôi có tương thích với HDR không? . 
   • Mẫu Tivi 2K dòng W80xG chỉ hỗ trợ các tựa game HDR của video HDR và PlayStation4 được kết nối HDMI của Ứng dụng Netflix và YouTube™ tích hợp.
  2. Kết nối thiết bị HDMI có hỗ trợ HDR với TV.
   LƯU Ý: Khi phát nội dung 4K (60p) với HDR, một số cổng HDMI có thể không hỗ trợ 4K (60p). Để kiểm tra tính tương thích của cổng HDMI, hãy tham khảo bài viết Câu hỏi thường gặp Android TV/Google TV của tôi có tương thích với HDR không? .