ID bài viết : 00091468 / Sửa lần cuối : 31/05/2021

Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

Không thể kết nối BRAVIA TV với Wi-Fi / mạng có dây.

    Chọn Tivi của bạn và tham khảo cách khắc phục sự cố thích hợp.

    ẢnhẢnh

     Android TV

    Không phải Android TV