ID bài viết : 00226459 / Sửa lần cuối : 29/03/2021

Tivi có tiếng tanh tách hoặc rắc rắc

    Việc Tivi có tiếng tanh tách hoặc rắc rắc là bình thường và không phải là sự cố.

    Những âm thanh này xuất hiện khi các bộ phận Tivi co giãn nhẹ do thay đổi nhiệt độ trong phòng hoặc Tivi. Ví dụ: bạn có thể nghe thấy âm thanh này khi bật hoặc tắt Tivi.

    Vị trí phát ra âm thanh này có thể thay đổi hoặc khó nhận thấy hơn do các thay đổi về môi trường, chẳng hạn như nhiệt độ hoặc độ ẩm.