ID bài viết : 00256504 / Sửa lần cuối : 22/06/2022

Ứng dụng BRAVIA TV

  Tôi có thể tải xuống ứng dụng không?
  Tại sao Tivi của tôi không có các ứng dụng giống như trên điện thoại thông minh của tôi?
  Làm cách nào để xem các dịch vụ phát trực tuyến khác trên Tivi khi tôi không có quyền truy cập vào Cửa hàng Google Play?
  Các ứng dụng của tôi đã biến mất, hoặc tôi không thể kết nối với một dịch vụ
  Tôi vẫn gặp sự cố. Tôi có thể làm gì nữa?

   

  Tivi của bạn có thể truy cập vô số tính năng và dịch vụ dưới dạng ứng dụng. 

  Nhiều công ty tạo ra các ứng dụng Tivi, ví dụ như trò chơi, phim, tin tức, mạng xã hội, v.v. 


  Tôi có thể tải xuống ứng dụng không?

  Tivi của bạn sẽ được cài đặt sẵn một số ứng dụng nhất định; tuy nhiên, bạn có thể cài đặt các ứng dụng mới từ Cửa hàng Google Play, tùy thuộc vào mẫu máy của bạn.

  Trước tiên, bạn nên kiểm tra xem Tivi của bạn là Android TV hay không phải Android TV. Bạn có thể sử dụng bài viết hướng dẫn trong đường dẫn này để phân biệt cả hai. Rất tiếc, chỉ Android TV mới có thể tải xuống ứng dụng mới. Các Tivi khác có các ứng dụng được cài đặt sẵn hoặc ứng dụng được thêm hoặc bị xóa khỏi hệ thống trên máy chủ.  


  Tại sao Tivi của tôi không có các ứng dụng giống như trên điện thoại thông minh của tôi?

  Mặc dù Tivi và điện thoại thông minh có nhiều điểm tương đồng nhưng hệ điều hành Android được sử dụng trên phần lớn các thiết bị di động (chẳng hạn như điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng) và hệ điều hành Android TV là khác nhau.

  Do đó, các ứng dụng bạn đang sử dụng trên thiết bị di động của bạn không phải tất cả đều được đảm bảo tương thích với Android TV và ngược lại. Vì lý do này, chỉ các ứng dụng tương thích với Android TV mới có sẵn để tìm kiếm và cài đặt từ Cửa hàng Google Play thông qua Android TV của bạn.

  Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng một số tính năng hoặc dịch vụ không có trên Tivi nhưng lại có trên điện thoại thông minh, hãy thử các giải pháp có trong bài viết này: cách phát lại nội dung từ thiết bị di động lên Tivi của bạn.


  Làm cách nào để xem các dịch vụ phát trực tuyến khác trên Tivi khi tôi không có quyền truy cập vào Cửa hàng Google Play?

  Có một số cách để xem một số ứng dụng phát trực tuyến nhất định trên Tivi của bạn nếu bạn không có quyền truy cập vào Cửa hàng Google Play. Bạn có thể kết nối máy tính xách tay, thiết bị phát trực tuyến hoặc máy chơi game với Tivi của bạn.


  Các ứng dụng của tôi đã biến mất, hoặc tôi không thể kết nối với một dịch vụ

  Không cần phải lo lắng. Tuỳ thuộc vào tình huống, bạn nên thử các bước dưới đây:

   

  Dịch vụ có thể bị chấm dứt

  Đôi khi, các ứng dụng bị chấm dứt hoặc bị xóa khỏi hệ thống. Nếu thiếu ứng dụng, hãy truy cập trang web hỗ trợ của Sony hoặc trang web của nhà phát triển ứng dụng và xem có thông báo chính thức nào không.

   

  Dịch vụ có thể tạm thời ngừng hoạt động

  Nếu ứng dụng không khả dụng, không khởi chạy hoặc gặp sự cố, bạn nên làm như sau.

  (LƯU Ý: Kiểm tra xem sự cố có được khắc phục sau mỗi bước hay không.)

  Đối với Android TV

  1. Kiểm tra kết nối internet
   MẸO: Kiểm tra xem bạn đã đặt ngày và giờ chính xác chưa
  2. Kiểm tra trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặc trang web của nhà phát triển ứng dụng và xem có thông báo chính thức nào không. Đây là liên kết đến các dịch vụ phổ biến nhất.
   MẸO: Nếu có mã lỗi mạng, hãy thử xem bài viết này liệt kê các mã lỗi phổ biến nhất và giải pháp (tìm thấy trong phần Mạng/Internet)
  3. Tiến hành thiết lập lại nguồn điện: Rút dây nguồn của Tivi trong 2 phút và cắm lại
  4. Xóa dữ liệu của ứng dụng
   1. Chọn [HOME] > [Settings] (Cài đặt) > [Apps] (Ứng dụng)
   2. Cuộn qua danh sách ứng dụng cho đến khi bạn tìm thấy ứng dụng mong muốn
   3. Chọn [Clear data] (Xóa dữ liệu) > [OK] 1
  5. Tiến hành cập nhật phần mềm Tivi
  6. Gỡ cài đặt rồi cài đặt lại ứng dụng
  7. Tiến hành khôi phục cài đặt gốc 2

   

  Những điều cần lưu ý:

  • Việc xóa dữ liệu cho ứng dụng sẽ xóa vĩnh viễn tất cả các tập tin, cài đặt, tài khoản, cơ sở dữ liệu, v.v. 
  • Lưu ý rằng nếu bạn tiến hành khôi phục cài đặt gốc, tất cả dữ liệu và cài đặt của Android TV (thông tin cài đặt Wi-Fi và mạng có dây, tài khoản Google và thông tin đăng nhập khác, Google Play và các ứng dụng đã cài đặt khác, v.v.) sẽ bị xóa và Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

   

  Đối với Tivi không phải Android TV

  1. Kiểm tra kết nối internet 
  2. Kiểm tra trang web hỗ trợ của chúng tôi hoặc trang web của nhà phát triển ứng dụng và xem có thông báo chính thức nào không. Đây là liên kết đến các dịch vụ phổ biến nhất.
   MẸO: Nếu có mã lỗi mạng, hãy thử xem bài viết này liệt kê các mã lỗi phổ biến nhất và giải pháp 
  3. Thử chọn [Refresh Internet Content] (Làm mới nội dung Internet) 
   1. Nhấn nút [HOME], sau đó chọn [Settings] (Cài đặt)
   2. Chọn [Network or Network Setup] (Mạng hoặc Thiết lập mạng) 
   3. Chọn [Refresh Internet Content] (Làm mới nội dung Internet)
  4. Tiến hành thiết lập lại nguồn điện: Rút dây nguồn của Tivi trong 60 giây và cắm lại
  5. Cài đặt lại các cài đặt trình duyệt và xóa tất cả cookie 
   (Chỉ áp dụng cho các dòng W9xxA, W8xxA, W7xxA, W6xxA, X90xxA, X85xxA, X95xxB, X90xxB, X85xxB, W9xxB, W8xxB, W7xxB, W6xxB và W700C) 3 
   1. Khởi chạy trình duyệt từ menu [App] (Ứng dụng)
   2. Chọn [Options] (Tùy chọn)
   3. Chọn [Browser Settings] (Cài đặt trình duyệt)
   4. Chọn [Delete all Cookies] (Xóa tất cả cookie)
  6. Cài đặt lại thông tin cá nhân Tivi:
   (Áp dụng cho các dòng R3xxC, R4xxC, R5xxC, W7xxD, W6xxD, W7xxE, W6xxE, X70xxE, X67xxE, W6xxF, W7xxF, X70xxF) 4
   1. Chọn [HOME] > [Settings] (Cài đặt)
   2. Chọn [Customer Support] (Hỗ trợ khách hàng)
   3. Chọn [Initialize Personal Information] (Khởi tạo thông tin cá nhân)
   4. Chọn [OK]
  7. Tiến hành cập nhật phần mềm Tivi
  8. Tiến hành khôi phục cài đặt gốc 5


  Những điều cần lưu ý:

  3, 4 Không chắc mẫu Tivi của bạn thuộc dòng Tivi nào? Dưới đây là một số ví dụ:

  • KDL-46W900A
  • KD-85X9500B
  • KDL-40W700C
  • KDL-49W750D
  • KD-49X7000E
  • KDL-43W660F

  5 Lưu ý rằng nếu bạn tiến hành khôi phục cài đặt gốc, bạn sẽ đặt lại các cài đặt hiệu chỉnh video của Tivi.

   

  Ứng dụng có thể cần được cập nhật

  Một số ứng dụng được nhà phát triển ứng dụng cập nhật và có thể không tương thích với Tivi của bạn nữa, trừ khi bạn cập nhật ứng dụng (thông qua Cửa hàng Google Play), hãy cài đặt firmware Tivi mới nhất hoặc cả hai. 

  Đối với Android TV

  Có hai bước để nâng cấp ứng dụng / firmware của bạn:

  1. Đảm bảo tùy chọn [Auto-update apps] (Tự động cập nhật ứng dụng) trong Cửa hàng Google Play được đặt thành [ON] (BẬT)
   • a. Vào Cửa hàng Google Play
   • b. Chọn [Settings] (Cài đặt)
   • c. Chọn [Auto-update apps] (Tự động cập nhật ứng dụng)
   • d. Chọn [Auto-update apps at any time] (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào)
  2. Tiến hành cập nhật phần mềm Tivi

   

  Đối với Tivi không phải Android TV

  Tivi không phải Android TV có các ứng dụng được cài đặt sẵn hoặc ứng dụng được thêm hoặc bị xóa khỏi hệ thống trên máy chủ. Để có các ứng dụng mới nhất, hãy tiến hành cập nhật phần mềm Tivi.


  LƯU Ý: Các ứng dụng của bên thứ ba được cập nhật theo lịch trình / quyết định của nhà phát triển ứng dụng. 

   

  Tôi vẫn gặp sự cố. Tôi có thể làm gì nữa?

  Nếu bạn vẫn gặp sự cố với ứng dụng của bạn, bạn nên xem phần câu hỏi thường gặp của chúng tôi. Truy cập trang sản phẩm của bạn, trên trang web hỗ trợ của chúng tôi và nhập truy vấn của bạn vào thanh tìm kiếm. Ngoài ra, bạn có thể tải xuống ứng dụng trên điện thoại thông minh Support by Sony để nhận thông báo tức thời hoặc sử dụng chức năng Trợ giúp BRAVIA để xem hướng dẫn trợ giúp và khắc phục sự cố Tivi trên màn hình, bằng cách nhấn phím HELP trên điều khiển từ xa của bạn. 

  LƯU Ý: Trợ giúp BRAVIA chỉ khả dụng trên Android TV