ID bài viết : 00187447 / Sửa lần cuối : 16/08/2018

Bảng tương thích kính 3D dành cho Tivi Android (các mẫu Tivi 2016/2015)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn sẽ cần có kính 3D tương thích để xem phim 3D với Tivi Android hỗ trợ 3D (các mẫu Tivi 2016/2015).
Kiểm tra bảng tương thích sau để xác nhận loại 3D nào phù hợp với Tivi của bạn và kính 3D tương thích với Tivi của bạn.

Các mẫu Tivi 2016

Tivi BRAVIA hỗ trợ chức năng 3D Loại 3D Hệ thống liên lạc Kính 3D tương thích
Dòng Tên mẫu máy
Dòng Z9D KD-100Z9D (*1) Chủ động RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
TDG-BT400A (*3)
KD-75Z9D
KD-65Z9D
Dòng X9350D (*2) KD-65X9350D
KD-55X9350D
Dòng X93xxD_X94xxD
KD-75X9400D
KD-65X9300D
KD-55X9300D
Dòng W9xxD KDL-50W950D
KDL-43W950D
Dòng W8xxD KDL-55W800D
KDL-50W800D
KDL-43W800D

*1 Chỉ Đài Loan
*2 Chỉ Ấn Độ
*3 Được cung cấp dưới dạng phụ kiện tùy theo mẫu máy/khu vực/quốc gia

Các mẫu Tivi 2015

Tivi BRAVIA hỗ trợ chức năng 3D Loại 3D Hệ thống liên lạc Kính 3D tương thích
Dòng Tên mẫu máy
Dòng X93xxC_X94xxC KD-75X9400C
KD-65X9300C
KD-55X9300C
Chủ động RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
TDG-BT400A (*1)
Dòng X90xxC_X91xxC KD-75X9100C
KD-65X9000C
KD-55X9000C
Thụ động IR TDG-500P
Dòng X85xxC KD-75X8500C
KD-65X8500C
KD-55X8500C
Chủ động RF (Bluetooth) TDG-BT500A /
TDG-BT400A (*1)
Dòng S85xxC KD-65S8500C
KD-55S8500C
Dòng W85xC KDL-75W850C
KDL-65W850C
Dòng W80xC KDL-55W800C
KDL-50W800C
KDL-43W800C

*1 Được cung cấp dưới dạng phụ kiện tùy theo mẫu máy/khu vực/quốc gia