ID bài viết : 00244825 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Cách tìm thông tin trong hướng dẫn sử dụng Tivi

  LƯU Ý: Thông tin trong bài viết này là tính đến tháng 04 năm 2020. Tên, cấu trúc và thiết kế của hướng dẫn sử dụng có thể thay đổi mà không thông báo trước.

  Tôi nên tham khảo hướng dẫn sử dụng nào?
  Làm cách nào để tìm kiếm thông tin trong hướng dẫn sử dụng?
  Làm cách nào để in hướng dẫn sử dụng?
  Các giải pháp khác ngoài hướng dẫn sử dụng

  Tôi nên tham khảo hướng dẫn sử dụng nào?

  • Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) (Hướng dẫn web) - Thông tin How to use the TV (Cách sử dụng Tivi) hoặc thông tin Troubleshooting (Khắc phục sự cố).
  • Hướng dẫn thiết lập -  Cài đặt và thiết lập Tivi.
  • Hướng dẫn tham khảo - Mô tả và thông số kỹ thuật các bộ phận.

  Làm cách nào để tìm kiếm thông tin trong hướng dẫn sử dụng?

  Trong phần Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp), bạn có thể chọn một chủ đề mà bạn muốn xem hoặc sử dụng hộp tìm kiếm. Nhập từ khóa liên quan đến những gì bạn đang tìm rồi chọn bài viết trên trang kết quả tìm kiếm.

  Hộp tìm kiếm Hướng dẫn trực tuyến nằm ở góc trên bên phải

  Trang kết quả tìm kiếm trên trang web Hướng dẫn trợ giúp Tivi

  Làm cách nào để in hướng dẫn sử dụng?

  Trên mỗi trang Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) đều có sẵn nút Print (In).

  Vị trí của biểu tượng in trên trang web Hướng dẫn trợ giúp
  Sau khi bạn nhấp vào nút in, một cửa sổ in sẽ mở ra. Hãy chọn các tùy chọn in mong muốn rồi nhấp vào nút Print (In). 
  LƯU Ý: Nếu bạn muốn in toàn bộ Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp), hãy chuyển đến trang trên cùng của Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp) và nhấp vào liên kết Help Guide (Print Version) (Hướng dẫn trợ giúp (Phiên bản in)) nằm bên dưới các chủ đề của Hướng dẫn trợ giúp.

  Các giải pháp khác ngoài hướng dẫn sử dụng

  Sony cung cấp thông tin hỗ trợ mới nhất trên trang web hỗ trợ của chúng tôi.
  Để tìm kiếm thông tin cụ thể về mẫu máy, hãy truy cập trang mẫu máy của bạn, đặt bộ lọc tìm kiếm thành All (Tất cả) và nhập (các) từ khóa liên quan đến những gì bạn đang tìm kiếm, sau đó nhấp vào nút Search (Tìm kiếm).
  Kết quả tìm kiếm sẽ trình bày tất cả nội dung liên quan, các mục Hỏi & Đáp và Tải xuống cũng được hiển thị.

  Hỗ trợ bộ lọc trang web cho tất cả nội dung