ID bài viết : 00226619 / Sửa lần cuối : 28/03/2021

Hướng dẫn tương tác dành cho Tivi chạy Android Oreo

  Hướng dẫn tương tác dành cho Tivi chạy Android Oreo

  Tận dụng Tivi tối đa thông qua Hướng dẫn tương tác dành cho Tivi của Sony

  Tìm hiểu cách thiết lập kênh kỹ thuật số, lập cấu hình Wi-Fi, bật Bluetooth và nhiều hơn nữa.

  Hãy nhấp vào Hướng dẫn Tivi tương tác để khám phá các chức năng mới mà bạn chưa biết đến trên Tivi Sony!

  Cách sử dụng

  Quy trình này bao gồm 2 bước rất dễ thực hiện.

  1) Chọn chủ đề của bạn
  2) Xem qua hoặc in ra các bước trong hướng dẫn

  Hãy bắt đầu dùng ngay!

  Các chức năng Tivi

  Hãy xem qua các chủ đề dành cho Tivi của bạn để giúp bạn bắt đầu:

  Bắt đầu

  Ứng dụng

  Cài đặt hình ảnh

  Cài đặt âm thanh

  Cài đặt mạng

  Bluetooth / USB / Thoại

  Hệ thống

  Hỗ trợ

  Dòng sản phẩm áp dụng:


  • A8G
  • X80G
  • X85G
  • X90G
  • Z9F
  • A9F
  • A8F
  • X90F
  • X85F
  • X83F
  • X78F
  • X75F
  • W80F
  • A1
  • X95E
  • X94E
  • X93E
  • X90E
  • X85E
  • X82E
  • X80E
  • X75E
  • Z9D
  • X83D
  • X80D
  • S80D
  • X75D
  • X70D

  Lưu ý: Đối với các dòng A8F, X90F, X85F, X83F, X78F, X75F, W80F, A1, X95E, X94E, X93E, X90E, X85E, X82E, X80E, X75E, Z9D, X83D, X80D, S80D, X75D, X70D, cần có phần mềm Tivi phiên bản v6.65XX trở lên. Để cập nhật phiên bản phần mềm Tivi của bạn, hãy nhấp vào đây.