ID bài viết : 00148849 / Sửa lần cuối : 10/03/2019

Đèn LED rọi sáng có màu đỏ hoặc cam nghĩa là gì?

  Khi bật chế độ Recording (REC) (Quay (REC)), illumination LED (Đèn LED rọi sáng) sẽ có màu đỏ. Khi bật cài đặt sau của Timer (Bộ hẹn giờ), Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) sẽ có màu cam.

  • Sleep Timer (Hẹn giờ ngủ)
  • On Timer (Hẹn giờ bật)
  • Reminder (Nhắc nhở)
  • REC Timer (Hẹn giờ quay)
  • Picture Frame (Khung hình) (đối với mẫu máy 2015)

  Để tắt chức năng này, hãy làm theo các bước dưới đây.

  1. Trên điều khiển từ xa đi kèm, nhấn nút Option (Tùy chọn).
  2. Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).
  3. Chọn Off (Tắt).