ID bài viết : 00146140 / Sửa lần cuối : 06/05/2018

Tại sao đèn LED rọi sáng bật, dù được đặt là Tắt?

    Các yếu tố sau đây sẽ khiến Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) bật nhấp nháy dù được đặt là Off (Tắt)

    • Tivi đang thực hiện cập nhật phần mềm
    • Tivi đã phát hiện lỗi trong quá trình tự chẩn đoán
    • Tivi có một số thông báo quan trọng khác