ID bài viết : 00072415 / Sửa lần cuối : 06/05/2018In

Cách đặt Đèn LED rọi sáng ở phí trước Tivi thành màu lục lam.

  Bằng cách đặt Đèn LED rọi sáng là Demo, bạn có thể thay đổi ánh sáng thành màu lục lam, như trong kệ trưng bày tại cửa hàng.

  Đối với Android TV
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng) trong danh mục TV (Tivi).
  4. Chọn Demo.
  Dành cho các mẫu Tivi năm 2014
  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn System Settings (Cài đặt hệ thống).
  4. Chọn General Set-up (Thiết lập chung).
  5. Chọn Illumination LED (Đèn LED rọi sáng).
  6. Chọn Demo.