ID bài viết : 00224285 / Sửa lần cuối : 04/04/2019

Lỗi: Hệ thống đã gặp sự cố. Vui lòng liên hệ với Sony

    Nếu xuất hiện thông báo, thực hiện cài đặt lại nguồn điện trên Tivi.
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo: Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV™?


    *Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.