ID bài viết : 00189502 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Lỗi: Feature Not Available (Tính năng không có sẵn) xuất hiện trên Đầu phát Blu-ray Disc.

    Netflix có thể không được hỗ trợ trong khu vực của bạn. Để kiểm tra tính sẵn có của Netflix, vui lòng truy cập trang web sau đây: Netflix được cung cấp ở đâu?