ID bài viết : 00152964 / Sửa lần cuối : 14/04/2020

Không có âm thanh khi sử dụng Tivi hoặc hệ thống âm thanh với tính năng Audio Return Channel (ARC).

  Giải pháp này được thiết kế để hỗ trợ khi các tính năng ARC không hoạt động và cả Tivi và hệ thống âm thanh tương thích với tính năng ARC.

  QUAN TRỌNG: Để sử dụng tính năng ARC, cả Tivi và hệ thống âm thanh đều phải hỗ trợ ARC. Sản phẩm không hỗ trợ ARC sẽ phải có kết nối cáp quang âm thanh hoặc cáp âm thanh. Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách nghe âm thanh Tivi qua loa của một đầu thu âm thanh nổi hoặc hệ thống rạp hát tại nhà.

  Để khắc phục vấn đề này, hãy xem các đề xuất dưới đây.
  LƯU Ý: Nếu cần nhập thông tin cụ thể về mẫu máy để hoàn thành bất kỳ bước nào trong các bước này hoặc xác định xem sản phẩm của bạn có hỗ trợ ARC hay không, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

  • Tivi hoặc hệ thống âm thanh phải cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất.

  • Đảm bảo rằng tùy chọn Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) hoặc BRAVIA Sync (Đồng bộ BRAVIA) của cả hai sản phẩm đều được đặt là On (Bật) trong các hệ thống menu.

  • Trong phần cài đặt liên quan đến HDMI của hệ thống âm thanh, chuyển Audio Return Channel (ARC) (Kênh trao đổi âm thanh) hoặc TV Audio Input Mode (Chế độ ngõ vào âm thanh Tivi) thành On (Bật) hoặc Auto (Tự động).
   LƯU Ý: Mục cài đặt này có thể không tồn tại tùy theo sản phẩm sử dụng.

  • Đảm bảo rằng cáp HDMI tốc độ cao đang được sử dụng và được cắm chặt vào cổng HDMI có ghi nhãn ARC trên cả hai sản phẩm. Kết nối cáp HDMI với cổng ngõ ra HDMI trên hệ thống âm thanh.
   LƯU Ý: Một số mẫu Tivi có nhiều cổng HDMI sẽ chỉ hỗ trợ tính năng ARC trên một ngõ vào. Trong trường hợp này, cổng đầu vào sẽ được đánh dấu bằng các chữ cái ARC.


  Nếu sự cố vẫn tiếp diễn sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, hãy làm theo các bước khắc phục sự cố sau đây:

  1. Ngắt kết nối cáp HDMI khỏi cả hai sản phẩm rồi cắm lại.

  2. Trên Tivi, chuyển cài đặt điểm ra âm thanh từ TV Speakers (Loa Tivi) thành Audio System (Hệ thống âm thanh).
   LƯU Ý: Hệ thống âm thanh sẽ không phát ra âm thanh nếu chỉ kết nối Tivi với Hệ thống âm thanh bằng cáp.

  3. Nhấn nút INPUT hoặc TV trên điều khiển từ xa của hệ thống âm thanh để chuyển ngõ vào sang Tivi.

  4. Bật Tivi và hệ thống âm thanh theo thứ tự sau đây: đầu tiên là Tivi, sau đó là hệ thống âm thanh.

  5. Chuyển cài đặt Digital Audio Output (Ngõ ra âm thanh digital) của Tivi thành PCM. Nếu hệ thống âm thanh kết nối với Tivi không hỗ trợ âm thanh nén như DTS hoặc Dolby Digital, âm thanh có thể không phát ra tùy thuộc vào loại phát sóng hoặc video.
   LƯU Ý: Đối với Android TV™, hãy làm theo các bước sau đây để chuyển cài đặt Digital Audio Output (Ngõ ra âm thanh digital) thành PCM:

   1. Nhấn nút Home trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn  Settings (Cài đặt).
   3. Chọn Sound (Âm thanh), Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh), hoặc BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA).
   4. Chọn Audio output (Ngõ ra âm thanh).
    LƯU Ý: Nếu Audio Output (Ngõ ra âm thanh) không được hiển thị, hãy bỏ qua bước này.
   5. Chọn Digital audio out (Ngõ ra âm thanh digital), sau đó đặt thành PCM. 
  6. Đối với Android TV, hãy thực hiện quy trình Clear Data (Xóa dữ liệu) hoặc Clear Cache (Xóa bộ nhớ đệm).
   LƯU Ý: Để biết chi tiết, hãy tham khảo bài viết Cách thực hiện xóa dữ liệu và xóa bộ nhớ đệm cho ứng dụng.

  7. Đặt lại nguồn trên Tivi và hệ thống âm thanh như sau:

   1. Tắt Tivi và hệ thống âm thanh.
   2. Rút dây nguồn (dây dẫn điện) và cáp HDMI khỏi Tivi và hệ thống âm thanh. Giữ nguyên trạng thái ngắt kết nối trong khoảng một phút.
   3. Cắm lại cáp HDMI với ngõ vào ARC HDMI của Tivi và ngõ ra ARC HDMI của hệ thống âm thanh.
   4. Kết nối dây nguồn và bật Tivi và hệ thống âm thanh.
  8. Ngắt kết nối với mọi thiết bị bên ngoài của bên thứ ba ví dụ như đầu thu tín hiệu cáp, đầu thu vệ tinh hoặc bảng điều khiển trò chơi và thực hiện các bước khắc phục sự cố chỉ trên hệ thống âm thanh (Loa Soundbar, Rạp hát tại nhà hoặc Đầu thu A/V) kết nối với Tivi.

   LƯU Ý: Các thiết bị bên thứ ba có thể khiến chức năng Control for HDMI (Điều khiển cho HDMI) hoặc BRAVIA Sync (Đồng bộ BRAVIA) của Tivi và thiết bị âm thanh ngừng hoạt động.