ID bài viết : 00231222 / Sửa lần cuối : 15/08/2019

Xảy ra lỗi khi cố gắng xem phim của Netflix bằng trình duyệt Google Chrome sử dụng thiết bị Google TV.

    Cố gắng phát phim từ trang xem ngay của Netflix trong trình duyệt Google Chrome trên thiết bị Google TV đã gây ra lỗi. Việc này do máy chủ Netflix phát hiện ra rằng yêu cầu đang đến từ một thiết bị Google TV không có các plug-in bắt buộc để dùng cho đầu phát Netflix.

    Thay vào đó, bạn phải sử dụng ứng dụng Netflix tích hợp trong thiết bị Internet TV để đặt hàng và truyền phát phim Netflix.
    LƯU Ý: Nếu bạn đã xóa ứng dụng Netflix, hãy thiết lập lại thiết bị Google TV.