ID bài viết : 00137862 / Sửa lần cuối : 21/02/2021

Cách sử dụng Chromecast tích hợp (Google Cast) trên thiết bị Android™ hoặc thiết bị di động iOS.

  LƯU Ý:

  • Ứng dụng hỗ trợ Chromecast (hỗ trợ Google Cast) của Tivi và thiết bị di động phải chạy phiên bản mới nhất.
  • Chức năng Chromecast tích hợp sẽ hoạt động nếu thiết bị Android chạy hệ điều hành Android 2.3 trở lên và thiết bị di động Apple iOS chạy phiên bản iOS 7.0 trở lên.
  • Phát từ trình duyệt Internet Google Chrome trên thiết bị di động không được hỗ trợ.
  • Để tìm hiểu thêm về Chromecast tích hợp, bạn có thể truy cập Trang web chính thức của Chromecast tích hợp.

  Làm theo các bước sau đây khi phát ảnh, video, game hoặc trang web từ một ứng dụng hỗ trợ Chromecast hoặc một thiết bị di động Apple iOS lên Android TV™/Google TV™.

  1. Tivi và thiết bị di động phải được kết nối với cùng một mạng.
  2. Khởi chạy ứng dụng hỗ trợ Chromecast trên thiết bị di động.
  3. Trên màn hình ứng dụng, chạm vào biểu tượng Chromecast tích hợp.

  4. Chọn mẫu Tivi.
  5. Chạm vào Play (Phát) để bắt đầu phát lại.

   Màn hình ví dụ của ứng dụng hỗ trợ Chromecast

   LƯU Ý:
   • Sau khi chạm nút Play (Phát), video từ ứng dụng sẽ bắt đầu phát trên màn hình Tivi.
   • Ứng dụng hỗ trợ Chromecast được minh họa trong ví dụ này là ứng dụng YouTube™.