ID bài viết : 00191255 / Sửa lần cuối : 09/03/2021

Đôi khi phản hồi điều khiển từ xa không nhạy. (Đối với một số mẫu BRAVIA TV được ra mắt từ năm 2017 trở đi)

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Hãy thử làm như sau để cải thiện các triệu chứng.

  1. Đảm bảo không có đồ vật nào đang che cảm biến điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Tháo pin khỏi điều khiển từ xa rồi lắp lại sau hai phút.
  3. Rút phích cắm Tivi rồi cắm lại.
  4. Thay pin mới. Khi thay pin, hãy tháo pin cũ khỏi điều khiển từ xa rồi lắp pin mới sau một phút.

  LƯU Ý: Tháo pin và xả pin trong một phút sẽ thiết lập lại điều khiển từ xa.