ID bài viết : 00161008 / Sửa lần cuối : 20/07/2021

Cách giảm độ trễ tín hiệu ngõ vào cho Trò chơi.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  LƯU Ý:

  • Khi bạn chơi game HDR thông qua ngõ vào HDMI trên Tivi, hãy đảm bảo chọn ngõ vào HDMI thích hợp trên Tivi. Sau đó, làm theo các bước thích hợp dưới đây.
  • Trước khi thực hiện các bước này, hãy đảm bảo rằng Android TV™ hoặc Google TV™ đã cài đặt phiên bản phần mềm mới nhất.

  Phương thức giảm độ trễ tín hiệu ngõ vào cho Trò chơi là khác nhau tùy theo mẫu Tivi.

  Đối với Google TV và Android TV phát hành sau năm 2016 ngoại trừ các dòng X9350D / W8D / W9D / X93D / X94D / X85D / S85D:

  1. Bật chế độ Game (Trò chơi) trên Android TV hoặc Google TV.

   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Picture (Hình ảnh) — Picture mode (Chế độ hình ảnh) — Game (Trò chơi).
    • Chọn Display (Hiển thị) — Picture (Hình ảnh) — Picture mode (Chế độ hình ảnh) — Game (Trò chơi).
  2. Đặt A/V Sync (Đồng bộ hóa A/V) thành Auto (Tự động) trên Android TV hoặc Google TV.

   LƯU Ý: Nếu tùy chọn A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) không hiển thị trên menu, hãy bỏ qua bước này.
   1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt). Cách truy cập Settings (Cài đặt)
   2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Audio output (Ngõ ra âm thanh) — A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) — Auto (Tự động).
    • Chọn Sound (Âm thanh) — A/V sync (Đồng bộ hóa A/V) — Auto (Tự động).

  Đối với Android TV phát hành trong năm 2015 và các dòng X9350D / W8D / W9D / X93D / X94D / X85D / S85D:

  • Đối với trò chơi video HDR:

   Tắt chế độ Motionflow trên Android TV.
   1. Nhấn nút ACTION MENU (MENU THAO TÁC) trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Picture (Hình ảnh) hoặc Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh).
   3. Chọn Advanced settings (Cài đặt nâng cao).
   4. Trong Motion (Chuyển động), chọn Motionflow.
   5. Chọn Off (Tắt).
  • Đối với trò chơi video khác:

   Bật chế độ Trò chơi trên Android TV.
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
   2. Chọn Picture (Hình ảnh) hoặc Picture adjustments (Điều chỉnh hình ảnh) — Picture mode (Chế độ hình ảnh) — Game (Trò chơi).