ID bài viết : 00225542 / Sửa lần cuối : 24/03/2019

Android TV của tôi không có một số ứng dụng Internet hoặc game online.

    Các ứng dụng Internet dành cho Android™ TV sẽ liên tục có sẵn thông qua bản cập nhật hệ thống. Danh sách các ứng dụng có sẵn sẽ tự động được cập nhật miễn là bạn luôn kết nối Android TV với Internet.

    LƯU Ý: Bạn nên cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) thành On (Bật) để tự động tải xuống bản cập nhật phần mềm  ngay khi có sẵn.

    Nếu bạn không thể tìm thấy ứng dụng hoặc game sau khi dùng ứng dụng Google Play™, hãy thử một vài cách khắc phục sự cố phổ biến sau đây.

    LƯU Ý: Hãy tham khảo các bước này nếu bạn đang tìm kiếm ứng dụng hoặc game mà bạn đã tải xuống trước đó bằng ứng dụng Cửa hàng Google Play.

    LƯU Ý: Một số ứng dụng và game có thể bị xóa khỏi Google Play theo quyết định riêng của nhà phát triển hoặc vì lý do liên quan đến chính sách quy định. Ứng dụng hoặc game sẽ không còn có sẵn để tải xuống nữa sau khi bị xóa. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên liên hệ với nhà cung cấp ứng dụng để được hỗ trợ thêm.