ID bài viết : 00205042 / Sửa lần cuối : 21/05/2019

Sau khi cập nhật phần mềm thì menu Home đã thay đổi những gì?

  Menu Home mới bao gồm Apps (Ứng dụng), Play Next (Phát tiếp theo), lịch sử xem kênh Tivi, nội dung thú vị qua Internet cùng với các biểu tượng Inputs (Ngõ vào), Timers (Hẹn giờ) và Settings (Cài đặt).

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật

   

  Khi bạn chọn (Apps) (Ứng dụng), Tivi sẽ hiển thị danh sách các ứng dụng mà bạn đã tải xuống hoặc cài đặt cho đến lúc này. (Bạn cũng có thể hiển thị danh sách này bằng cách nhấn và giữ nút HOME trên điều khiển từ xa.)

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật

   

  Thay vì chọn HDMI 1 hoặc HDMI2 ngay trên menu Home để thay đổi ngõ vào, giờ đây bạn có thể chọn biểu tượng Inputs (Ngõ vào) ở phía trên bên phải của menu Home mới và chuyển sang ngõ vào mà bạn muốn.
  (Nếu bạn nhấn nút INPUT (NGÕ VÀO) trên điều khiển từ xa thì màn hình hiển thị cũng sẽ giống như màn hình khi bạn chọn biểu tượng Inputs (Ngõ vào) từ menu Home.)

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật

   

  Vị trí của Settings (Cài đặt) và Timers (Hẹn giờ) đã được di chuyển từ hàng dưới cùng của menu Home lên phía trên bên phải của menu Home mới. (Hiển thị sau khi chọn không có gì thay đổi.)

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật

   

  Help hiển thị ở hàng dưới cùng của menu Home đã được di chuyển lên danh sách ứng dụng sau khi chọn (Apps) (Ứng dụng). (Bạn cũng có thể hiển thị danh sách này bằng cách nhấn và giữ nút HOME trên điều khiển từ xa.)

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật

   

  Biểu tượng cường độ tín hiệu Wi-Fi không hiển thị trên menu Home mới. (Nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa và chọn View network status (Xem trạng thái kết nối mạng) để xác nhận cường độ tín hiệu Wi-Fi.)

  Trước khi cập nhật Sau khi cập nhật