ID bài viết : 00202592 / Sửa lần cuối : 22/10/2018

Các chức năng nổi bật cho dòng A9F, Z9F

  Bài viết này mô tả các chức năng chính của dòng A9F, Z9F và cách sử dụng chúng.
  Để xem phần mô tả chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.


  NỘI DUNG

  Các chức năng của Android TV™
  Vận hành cơ bản
  Các tính năng của dòng A9F, Z9F
  Các chức năng khác và lưu ý  Các chức năng của Android TV™

  Dòng A9F, Z9F được trang bị hệ điều hành Android™ 8.0 (tại thời điểm bán hàng). Phần này giới thiệu các chức năng chuyên biệt của Android TV và cách sử dụng chúng, ví dụ như kết nối với Internet và tải xuống ứng dụng.


  Vận hành cơ bản

  Phần này giới thiệu “Menu chính” và “Thanh menu Tivi”, cho phép bạn truy cập vào nhiều menu và nội dung khác nhau khi sử dụng dòng A9F, Z9F.

   

  Các tính năng của dòng A9F, Z9F

  Phần này giới thiệu các chức năng độc đáo mới được thêm vào dòng A9F, Z9F.

   

  Các chức năng khác và lưu ý

  Phần này mô tả các chức năng mới khác và lưu ý.

   


  *Android, Android TV, Chromecast tích hợp cùng với các nhãn mác và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC.