ID bài viết : 00198823 / Sửa lần cuối : 19/09/2019

Làm cách nào để cập nhật các ứng dụng cài sẵn như Netflix hay YouTube™? (Android TV™)

  Nếu ứng dụng Cửa hàng Google Play được đặt về Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào) (mặc định), các ứng dụng cài sẵn trong Tivi sẽ dần dần được cập nhật tự động.
  Kiểm tra cài đặt bằng cách sử dụng quy trình sau đây.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Apps (Ứng dụng) — Google Play Store (Cửa hàng Google Play) — Settings (Cài đặt) — Auto-update apps (Tự động cập nhật ứng dụng) — Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào). (Android™ 8.0 trở lên)
   • Chọn Google Play Store — Settings (Cửa hàng Google Play - Cài đặt) — Auto-update apps (Tự động cập nhật ứng dụng) — Auto-update apps at any time (Tự động cập nhật ứng dụng bất kỳ lúc nào). (Android 7.0 hoặc cũ hơn)