ID bài viết : 00188984 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Android TV™

  QUAN TRỌNG: Giải pháp này được áp dụng cho Android TV. Để biết chi tiết về cách thiết lập lại BRAVIA TV không phải Android TV, hãy tham khảo Cách thiết lập lại hoặc Khôi phục cài đặt gốc trên Tivi (trừ Android TV).

  Việc thiết lập lại Tivi được thực hiện nhằm khôi phục lại Tivi khi không hoạt động bình thường. Có các phương pháp thiết lập lại sau đây. Những phương pháp này khác nhau ở các giai đoạn tùy theo tình trạng của Tivi. Tùy theo triệu chứng trên Tivi của bạn, hãy chọn phương pháp thiết lập lại thích hợp.

  1. Bước 1 (Thiết lập lại nguồn điện):
   Nếu bất kỳ sự cố nào xảy ra khi thao tác với Tivi, trước tiên hãy tiến hành Thiết lập lại nguồn điện bên dưới và kiểm tra xem sự cố có được khắc phục không.

   Làm thế nào để khởi động lại (đặt lại) Android TV?
    
  2. Bước 2 (Khôi phục cài đặt gốc):
   Nếu Thiết lập lại nguồn điện ở Tùy chọn A không khắc phục được sự cố, hãy thử Khôi phục cài đặt gốc.

   QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng nếu bạn tiến hành khôi phục cài đặt gốc, tất cả dữ liệu và cài đặt của Tivi (thông tin cài đặt Wi-Fi và mạng có dây, tài khoản Google và thông tin đăng nhập khác, Google Play và các ứng dụng được cài đặt khác, v.v.) sẽ bị xóa và Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

   Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc