ID bài viết : 00120257 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Làm thế nào để tôi có thể xem các kênh truyền hình bằng TV Sony Android của tôi?

  Làm thế nào để tôi có thể xem các kênh truyền hình bằng TV Sony Android của tôi?


  Khi bạn mở TV Sony Android lên, giao diện HOME sẽ hiển thị. Để bắt đầu xem truyền hình hay TV vệ tinh, có một vài lựa chọn thay thế khác nhau để bạn lựa chọn. Chọn mục Tùy chọn là thuận tiện nhất cho bạn.

  1. Thông qua menu Action 
  2. Thay đổi các nguồn vào của TV
  3. Từ menu HOME 
  4. Thông qua menu Discover 

  Remote directions Remote directions
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển để di chuyển qua các menu TV
  Chọn menu bằng cách nhấn vào nút "Plus". Đây là nút tròn ở trung tâm các nút mũi tên trên điều khiển từ xa của bạn


  Thông qua menu Action

  1. Bắt đầu bằng cách nhấn nút Action Menu trên điều khiển từ xa đi kèm theo.
   Action Menu on the remote controller

   CHÚ Ý: Tính năng này chỉ có sẵn trên các mẫu TV như KDL-xxX9xxC và KDL-xxX8xxC

   Nếu bạn sử dụng điều khiển từ xa One-Flick, bạn có thể truy cập vào Menu Action bằng cách bấm nút trên cùng, hoặc bằng cách di chuyển theo hướng kéo xuống.
   Action Menu on the One-Flick controller
  2. Một menu thả xuống sẽ xuất hiện trên màn hình của bạn.

   • Chọn Broadcast trong Display & Sound
   • Chọn Return to TV

    Action Menu screen capture

  3. Bây giờ bạn có thể xem chương trình truyền hình.

  Thay đổi các nguồn vào của TV

  1. Ở phía trên của bộ điều khiển từ xa, nhấn nút INPUT, nằm trên cùng bên trái của điều khiển từ xa được đi kèm theo.

   Action Menu screen capture
  2. Một menu mới sẽ xuất hiện trên phía bên trái của màn hình, hiển thị tất cả các đầu vào khác nhau của TV của bạn.

   Chọn Analogue, Digital hoặc Satellite tùy thuộc vào các tín hiệu nhận được từ nhà cung cấp truyền hình của bạn.


   Action Menu screen capture
  3. Bây giờ bạn có thể xem chương trình truyền hình.


  Từ menu HOME

  1. Bấm nút HOME trên bộ điều khiển từ xa đi kèm theo máy.

   Home menu on the W7 and W8 models

   Home menu on the X8 and X9 models

   KDL-xxW75xC
   KDL-xxW8xxC

   KDL-xxX8xxC
   KDL-xxX9xxC

   Nếu bạn đang sử dụng điều khiển từ xa One-Flick, nút HOME nằm giữa phía bên phải
   HOME menu on the One-Flick remote
  2. Một menu đầu vào sẽ xuất hiện trên màn hình.

   Tiến hành bằng cách chọn Analogue, Digital hoặc Satellite tùy thuộc vào tín hiệu nhận được từ nhà cung cấp truyền hình của bạn và xác nhận.

   HOME input menu


  Thống qua menu Discover

  1. Nhấn nút DISCOVER trên bộ điều khiển từ xa được cung cấp.

    Discover button on the W7 and W8 models  Discover button on the X8 and X9 models
   KDL-xxW75xC
   KDL-xxW8xxC
   KDL-xxX8xxC
   KDL-xxX9xxC

   Nếu bạn sử dụng điều khiển từ xa One-Flick, bạn có thể truy cập vào menu Discover bằng cách bấm nút trên cùng, hoặc bằng cách di chuyển theo hướng kéo lên.
   HOME menu on the One-Flick remote
  2. Menu Discovery sẽ mở ra, nơi bạn có thể truy cập trực tiếp các kênh truyền hình yêu thích của bạn. Bạn có thể di chuyển danh sách bằng nút mũi tên lên/xuống, hoặc di chuyển lên/xuống.


   Khi nhấn vào Plus button Hãy thêm các kênh yêu thích! Bạn có thể cá nhân hoá menu theo sở thích của bạn.


   Discover top picks 
   • Từ ứng dụng My Apps bạn có thể thêm các ứng dụng yêu thích của bạn vào menu Discovery.
   • Từ Settings bạn có thể chọn loại hiển thị trong menu Discover hoặc điều chỉnh kích thước của menu và chọn thứ tự sắp xếp cho các chương trình truyền hình.

  LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác nhau tùy theo quốc gia, mẫu TV hoặc phiên bản firmware của bạn.