ID bài viết : 00151053 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Thông báo lỗi và mã lỗi Netflix

  Xem bảng để biết giải pháp xử lý từng mã lỗi và thông báo lỗi.

  Nếu bạn gặp các lỗi không được liệt kê trong bảng hoặc các giải pháp trong liên kết không khắc phục được sự cố, hãy xem câu hỏi thường gặp này.
  Cần làm gì khi lỗi xuất hiện trong khi sử dụng Netflix

  QUAN TRỌNG: Câu trả lời này được thiết kế để hỗ trợ cả những lỗi khác có thể gặp phải khi dùng ứng dụng Netflix. Thông báo lỗi hoặc mã lỗi có thể khác nhau tùy thuộc vào loại thiết bị hoặc phiên bản Netflix đang được sử dụng.

  Thông báo lỗiGiải pháp
  Mã lỗi xuất hiện khi cố gắng khởi động dịch vụ video NetflixMã lỗi: 60, 102, 200, 300, và 600
  100 xuất hiện khi cố gắng khởi động dịch vụ video NetflixLỗi: 100
  301 xuất hiện khi cố gắng truy cập vào kênh NetflixLỗi: 301
  5008 xuất hiện khi cố gắng sử dụng kênh Internet video.Lỗi: 5008
  1106 xuất hiện khi cố gắng xem Internet videoLỗi: 1106
  Mã lỗi xuất hiện khi truy cập hoặc cập nhật nội dung Internet.Một thông báo lỗi xuất hiện khi truy cập hoặc cập nhật nội dung Internet.
  Thông báo lỗi nội dung xuất hiện khi cố gắng xem video Netflix.Lỗi nội dung
  Cannot Connect to Netflix (Không thể kết nối với Netflix)Không thể kết nối
  This device is not enabled to play protected content. (Thiết bị này không được bật để phát nội dung được bảo vệ.) xuất hiện khi phát video.Nội dung được bảo vệ
  Exceeded the number of users (Vượt quá số lượng người dùng) xuất hiện khi cố gắng xem phim.Vượt quá số lượng người dùng
  Right to view this content has expired. (Quyền để xem nội dung này đã hết hạn.)Quyền để xem hết hạn.
  Sorry, that title is not available to watch instantly. Please watch another title. (Rất tiếc, tựa đề đó không có sẵn để xem ngay lập tức. Vui lòng xem một tựa đề khác.)Không có tiêu đề
  TVP-830 khi cố gắng truy cập vào ứng dụng NetflixLỗi: TVP-830
  Update needed (Cần phải cập nhật) xuất hiện mặc dù các thiết bị Internet video đã được cập nhật.Cần cập nhật
  aip-701 xuất hiện khi cố gắng truy cập vào Netflix.Lỗi: aip-701
  Feature not available or Service cannot be accessed at this time. (Tính năng không khả dụng hoặc không thể truy cập dịch vụ vào lúc này.)Không thể truy cập dịch vụ
  Lỗi: Feature Not Available (Tính năng không có sẵn) xuất hiện trên Đầu phát Blu-ray Disc.Feature Not Available (Tính năng không có sẵn) xuất hiện trên Đầu phát Blu-ray Disc.
  Network error is displayed when trying to access Netflix. (Xuất hiện lỗi mạng khi cố gắng truy cập vào Netflix.)Sự cố mạng đối với Tivi
  Sự cố mạng đối với Đầu phát Blu-ray Disc và Đầu phát đa phương tiện trong mạng
  Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Please try again later or select a different title (Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Vui lòng thử lại sau hoặc chọn tựa đề khác)Sự cố trong lúc đang phát tựa đề này
  aip-70 xuất hiện khi cố gắng phát phim Netflix trên thiết bị Google TVLỗi: aip-70
  An error occurs when trying to watch Netflix movies in the Google Chrome browser on a Google TV device. (Xảy ra lỗi khi cố gắng xem phim của Netflix bằng trình duyệt Google Chrome trên thiết bị Google TV.)Trình duyệt Google Chrome trên thiết bị Google TV
  Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Please try again later or select a different title is displayed (Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Vui lòng thử lại sau hoặc chọn tựa đề khác được hiển thị)Lỗi: Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Please try again later or select a different title (Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Vui lòng thử lại sau hoặc chọn tựa đề khác)
  Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Please try again later or select a different title. (Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Vui lòng thử lại sau hoặc chọn tựa đề khác.)
  LƯU Ý: Bài viết này dành cho đầu phát Blu-ray Disc của Google TV (NSZ-GT1) và dành cho Internet TV (Dòng NSX-GT).
  Lỗi: Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Please try again later or select a different title (Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Vui lòng thử lại sau hoặc chọn tựa đề khác)
  Process Timed Out (Đã hết thời gian xử lý) xuất hiện khi cố gắng truy cập nội dung Internet video.Đã hết thời gian xử lý
  Lỗi: Chúng tôi hiện gặp sự cố khi đang truy cập các tiêu đề này cho bạn. Vui lòng thử lại.Lỗi: Chúng tôi hiện gặp sự cố khi đang truy cập các tiêu đề này cho bạn. Vui lòng thử lại
  Lỗi: Rất tiếc, chúng tôi không thể truy cập dịch vụ Netflix. Vui lòng tìm cách khởi động lại ứng dụng Netflix. (-115)Lỗi: Rất tiếc, chúng tôi không thể truy cập dịch vụ Netflix. Vui lòng tìm cách khởi động lại ứng dụng Netflix (-115)
  Lỗi: Tựa đề này không có sẵn để xem ngay lập tức. Vui lòng thử một tựa đề khác. (aip-703)Lỗi: Tựa đề này không có sẵn để xem ngay lập tức. Vui lòng thử một tựa đề khác. (aip-703)
  Lỗi UI-502Lỗi UI-502