ID bài viết : 00188217 / Sửa lần cuối : 07/07/2021

Làm thế nào để dò kênh hoặc dò lại kênh Android TV của Sony?

  Quy trình dưới đây được áp dụng cho tất cả các Tivi Android của Sony. Tuy nhiên, tùy theo mẫu Tivi, có thể có những khác biệt nhỏ giữa bố cục của điều khiển từ xa và giao diện menu.

  Nếu bạn cần hỗ trợ thêm, bạn có thể tìm thêm thông tin bất kỳ lúc nào trong Hướng dẫn trợ giúp tích hợp trong Tivi hoặc bằng cách dẫn hướng đến trang Hỗ trợ cho mẫu Tivi của bạn.

  Các nút mũi tên trên điều khiển từ xaCác nút mũi tên trên điều khiển từ xa
  Sử dụng các nút mũi tên trên điều khiển từ xa để điều hướng xung quanh menu Tivi.Chọn các tùy chọn bằng cách nhấn nút "dấu cộng". Đây là nút tròn ở giữa vùng Menu hình tròn của điều khiển từ xa.

   

  Dò kênh analog

  1. Nhấn nút [HOME] trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Analog.
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Analog.
   • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Analog setup (Thiết lập analog) — Analog tuning (Dò kênh analog) — Analog auto tuning (Tự động dò kênh analog).
   • Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) — Analog setup (Thiết lập analog) — Analog tuning (Dò kênh analog) — Analog auto tuning (Tự động dò kênh analog).
  4. Khi được hỏi “Do you want to start Auto Tuning?” (Bạn có muốn khởi động chế độ Tự động dò kênh không?), hãy chọn Yes (Có).
  5. Bây giờ Tivi sẽ bắt đầu dò kênh. Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi hoàn tất.

  Dò kênh kỹ thuật số

  1. Nhấn nút [HOME] trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
   • Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Digital (Kỹ thuật số).
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Auto tuning (Tự động dò kênh) — Digital (Kỹ thuật số).
    • Chọn Watching TV (Tivi đang xem) — Channels (Kênh) — Channel setup (Thiết lập kênh) — Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) — Digital tuning (Dò kênh kỹ thuật số) — Digital auto tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số).
    • Chọn Channel setup (Thiết lập kênh) — Digital setup (Thiết lập kỹ thuật số) — Digital tuning (Dò kênh kỹ thuật số) — Digital auto tuning (Tự động dò kênh kỹ thuật số).
  4. Khi được hỏi "Do you want to start Auto Tuning?" (Bạn có muốn khởi động chế độ Tự động dò kênh không?), hãy chọn Yes (Có).
  5. Hãy chọn giữa Antenna (Ăng-ten) hoặc Cable (Cáp).
   Khi chọn Antenna (Ăng-ten), chế độ tự động dò kênh cho Ăng-ten sẽ bắt đầu tại thời điểm này
  6. Nếu bạn chọn Cable (Cáp) ở bước trước, lúc này menu cho Dò kênh cáp sẽ xuất hiện.
   Bạn có thể chọn đặt Scan Type (Kiểu quét), Frequency (Tần số) hoặc Network ID (ID mạng) theo cách thủ công theo các thông số mạng cụ thể, nhận được từ nhà cung cấp dịch vụ truyền hình.
    

   Nếu chưa nhận được, bạn nên sử dụng cài đặt mặc định.

   Scan type (Kiểu quét): Quick scan (Quét nhanh)
   Frequency (Tần số): Auto (Tự động)
   Network ID (ID mạng): Auto (Tự động)
   Operator (Nhà vận hành): Chọn tên của nhà cung cấp chương trình phát sóng của bạn từ danh sách

   Nếu quét kênh không tìm thấy kênh bất kỳ hoặc tất cả các kênh, bạn có thể thử thay đổi cài đặt Scan Type (Kiểu quét) thành Full scan (Quét toàn bộ).
   QUAN TRỌNG: Có thể mất 1 giờ hoặc lâu hơn khi bạn chọn Quét toàn bộ để dò kênh Tivi.

  7. Tiếp tục chọn Start (Bắt đầu).

  Bây giờ Tivi sẽ bắt đầu dò kênh. Thông báo xác nhận sẽ xuất hiện sau khi hoàn tất.

  Lưu ý: