ID bài viết : 00139371 / Sửa lần cuối : 27/01/2019In

Android TV hỗ trợ loại nội dung 4K nào?

  Android TV hỗ trợ nội dung ảnh và video 4K từ ngõ vào USB, ngõ vào HDMI, Mạng tại nhà và dịch vụ phát trực tuyến qua Internet.

  Nguồn dữ liệu

  Ảnh

  Phim

  HDMI

  USB

  Mạng tại nhà

  Dịch vụ phát trực tuyến qua Internet


  LƯU Ý: