ID bài viết : 00110977 / Sửa lần cuối : 11/05/2022In

Tôi có thể điều khiển Tivi mà không sử dụng điều khiển đi kèm hay không?

    Bạn có thể điều khiển Tivi bằng cách sử dụng các nút điều khiển trên thân Tivi, mặc dù nút HOME và các nút mũi tên không có trên thân Tivi.

    Ví dụ về các thao tác có thể thực hiện được: Bật / Tắt nguồn Tivi, điều chỉnh âm lượng hoặc lựa chọn đầu vào
    Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng..

    Nếu bạn cần mua điều khiển từ xa Sony mới hoặc muốn tìm hiểu thêm về hoạt động của Tivi, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.