ID bài viết : 00120316 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Làm thế nào để gỡ cài đặt các ứng dụng trên Android TV™?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm (Android TV) và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn ứng dụng Google Play Store (Cửa hàng Google Play) trong danh mục Apps (Ứng dụng)
   LƯU Ý cho Android™ 8.0 Oreo™: Nếu Google Play Store (Cửa hàng Google Play) không có trong danh mục Apps (Ứng dụng), chọn  Apps (Ứng dụng) và chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play).

    
  3. Trong màn hình Google Play Store (Cửa hàng Google Play), hãy dùng các nút điều hướng của điều khiển từ xa Tivi và chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).

    
  4. Chọn ứng dụng mà bạn muốn gỡ cài đặt.

    
  5. Chọn UNINSTALL (GỠ CÀI ĐẶT).

    
  6. Chọn OK.

    

  LƯU Ý:

  • Không thể xóa một số ứng dụng đã cài đặt sẵn.
  • Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ dùng để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác một chút tùy theo quốc gia, mẫu Tivi hoặc phiên bản firmware của bạn.

  Bài viết liên quan: Làm thế nào để cài đặt các ứng dụng trên Android TV? / Làm thế nào để xác nhận tất cả các ứng dụng đã cài đặt?

   


  *Google, Android, Android TV, Google Play cùng với các nhãn mác và logo liên quan khác là nhãn hiệu của Google LLC; Oreo là nhãn hiệu của Tập đoàn Mondelez International, Inc.