ID bài viết : 00240164 / Sửa lần cuối : 01/06/2020

Âm thanh từ loa Tivi không đồng bộ với hình ảnh qua HDMI.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng để biết thêm chi tiết.

  Sự cố này có thể xảy ra nếu định dạng âm thanh của thiết bị HDMI kết nối với Tivi được đặt thành ngõ ra bitstream (Dolby DigitalDolby Digital Plus, DTS, v.v.).
  Để khắc phục sự cố, hãy chuyển định dạng âm thanh của thiết bị HDMI thành PCM. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng thiết bị HDMI để biết thêm thông tin về cách thay đổi định dạng âm thanh.


  Đối với các mẫu có cài đặt Sound mode (Chế độ âm thanh): Để cải thiện quá trình đồng bộ âm thanh, hãy chuyển Sound mode (Chế độ âm thanh) trên Tivi thành một cài đặt không phải là Dolby Audio, chẳng hạn như Standard (Tiêu chuẩn).

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn  Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) — Sound (Âm thanh) — Sound mode (Chế độ âm thanh).