ID bài viết : 00224297 / Sửa lần cuối : 18/08/2019

Một số nút có thể phản hồi hoặc không khi sử dụng điều khiển từ xa.

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Đối với các sự cố điều khiển từ xa khác, hãy tham khảo phần Điều khiển từ xa Tivi không hoạt động bình thường hoặc hoàn toàn không phản hồi.

    Điều khiển từ xa đi kèm sử dụng công nghệ Bluetooth để liên lạc. Bạn có thể chuyển kênh và tăng/giảm âm lượng mà không cần trỏ điều khiển từ xa về phía Tivi. Tuy nhiên, cũng có một số chức năng chẳng hạn như bật Tivi sử dụng tia hồng ngoại và đối với những chức năng này bạn cần trỏ điều khiển từ xa về phía Tivi.