ID bài viết : 00230422 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Cách thêm, xóa hoặc hiển thị kênh ưa thích trên Android TV™.

  QUAN TRỌNG: Bạn có thể sử dụng cáp đồng trục cho ăng-ten hoặc kết nối cáp trực tiếp để thêm kênh ưa thích vào Android TV.

  Thêm kênh ưa thích

  Hãy làm theo các bước sau đây để thêm kênh ưa thích của bạn vào Android TV.
  Đối với menu Tivi/thanh menu Tivi, hãy tham khảo: Sử dụng Menu Tivi / Thanh menu Tivi

  Đối với dòng A9G/X85G/X95G/Z9G,
  dòng A9F/Z9F (Android™ 9):

  1. Chuyển Tivi về kênh bạn muốn thêm làm kênh ưa thích.
  2. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa để hiển thị menu Tivi.
  3. Chọn TV control (Điều khiển Tivi).
    
  4. Chọn Add to Favorites (Thêm vào mục ưa thích).
  5. Chọn mục từ Favorites 1 (Ưa thích 1) đến Favorites 4 (Ưa thích 4) để đăng ký kênh ưa thích.
  6. Để hiển thị các kênh ưa thích đã được thêm vào trên menu Tivi, hãy tiếp tục làm theo quy trình dưới đây.
   1. Tiếp tục nhấn nút TV trên điều khiển từ xa đi kèm.
   2. Chọn + ở cuối menu Tivi.
     
   3. Chọn mục bạn muốn hiển thị trên menu Tivi, từ Favorite 1 (Ưa thích 1) cho đến Favorite 4 (Ưa thích 4).
   4. Mục bạn đã chọn, chẳng hạn như Favorite 1 (Ưa thích 1), sẽ xuất hiện trên menu Tivi.
   5. Khi bạn chọn mục hiển thị trên menu Tivi, chẳng hạn như Favorite 1 (Ưa thích 1), kênh ưa thích được thêm sẽ xuất hiện.

  Các mẫu Tivi khác với những mẫu nêu trên:

  1. Chuyển Tivi về kênh bạn muốn thêm làm kênh ưa thích.
  2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa đi kèm.
  3. Trong danh mục TV (Tivi), chọn Add to Favorites (Thêm vào mục ưa thích).
   LƯU Ý:
   • Để kiểm tra kênh bạn đã thêm vào trước đó, hãy nhấn nút Discover trên điều khiển từ xa đi kèm. Tab kênh ưa thích sẽ xuất hiện ở giữa phần cuối màn hình.
   • Sau khi thêm kênh vào mục ưa thích, bạn cũng có thể chọn xóa kênh đó.

  Xóa kênh ưa thích 

  Để xóa kênh ưa thích, hãy làm theo các bước sau đây.

  Đối với dòng A9G/X85G/X95G/Z9G,
  dòng A9F/Z9F (Android 9):

  1. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa đi kèm.
  2. Chọn TV control (Điều khiển Tivi).
  3. Chọn Favorites setup (Thiết lập mục ưa thích).
  4. Chọn mục bạn muốn xóa từ Favorite 1 (Ưa thích 1) cho đến Favorite 4 (Ưa thích 4).
  5. Chọn kênh bạn muốn xóa và bỏ dấu kiểm.
   LƯU Ý: Nếu bạn muốn xóa kênh đã đăng ký trên Add to Favorites (Thêm vào mục ưa thích), hãy thực hiện theo các bước dưới đây.
   1. Nhấn nút TV trên điều khiển từ xa đi kèm.
   2. Chọn TV control (Điều khiển Tivi).
   3. Chọn Remove from Favorites (Loại bỏ khỏi mục ưa thích).
   4. Chọn mục bạn muốn xóa từ Favorite 1 (Ưa thích 1) cho đến Favorite 4 (Ưa thích 4).

  Các mẫu Tivi khác với những mẫu nêu trên:

  1. Chuyển Tivi về kênh bạn muốn loại bỏ khỏi mục ưa thích.
  2. Nhấn nút ACTION MENU trên điều khiển từ xa đi kèm.
  3. Trong danh mục TV (Tivi), chọn Remove from Favorites (Loại bỏ khỏi mục ưa thích).