ID bài viết : 00152946 / Sửa lần cuối : 11/06/2018

Lỗi: Chúng tôi hiện gặp sự cố khi đang truy cập các tiêu đề này cho bạn. Vui lòng thử lại.

  Nếu thông báo này xuất hiện, hãy thử cách sau đây:

  1. Nhấn nút Try again (Thử lại) xuất hiện trên Tivi.
  2. Nếu vấn đề vẫn không được giải quyết, hãy đặt lại Tivi.
   Để biết cách đặt lại Tivi, tham khảo: Làm cách nào để thiết lập lại Android TV?
  3. Vui lòng liên hệ với Netflix theo địa chỉ https://www.netflix.com/global nếu vấn đề vẫn chưa được khắc phục.