ID bài viết : 00201220 / Sửa lần cuối : 21/08/2018

Process Timed Out (Đã hết thời gian xử lý) xuất hiện khi cố gắng truy cập nội dung Internet video.

  Hãy làm theo các bước sau đây nếu lỗi Process Timed Out (Đã hết thời gian xử lý) xuất hiện khi cố gắng truy cập vào ứng dụng Internet video bất kỳ.

  1. Kiểm tra xem có phải thông báo lỗi chỉ xuất hiện khi truy cập vào một dịch vụ hoặc nội dung trực tuyến cụ thể không.

   LƯU Ý: Nếu thông báo lỗi chỉ xảy ra khi thử truy cập một dịch vụ trực tuyến cụ thể thì nội dung có thể tạm thời bị ngắt kết nối. Trong trường hợp này, hãy cố gắng truy cập lần nữa vào nội dung trực tuyến sau một lúc hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ nội dung trực tuyến để biết thông tin.

  2. Đảm bảo tốc độ Internet đáp ứng thông số kỹ thuật khuyến nghị là 2.5Mbps cho nội dung có độ nét chuẩn (SD) và 10Mbps cho nội dung độ nét cao (HD).
  3. Bật tắt nguồn các thiết bị mạng như bộ định tuyến và modem bằng cách rút dây nguồn khỏi ổ cắm điện trong 1 phút.
  4. Thay đổi DNS chính thành 8.8.8.8 và DNS phụ thành 8.8.4.4 trong menu Network Setup (Thiết lập mạng) của sản phẩm Sony.
  5. Khôi phục thiết bị về cài đặt gốc. 
   Để thực hiện khôi phục cài đặt gốc cho Android TV, hãy tham khảo:
   Cách khôi phục Android TV về cài đặt gốc.
   Đối với những Tivi khác, vui lòng tham khảo:
   Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc.
  6. Nếu tất cả các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.