ID bài viết : 00197781 / Sửa lần cuối : 16/04/2019

Mã lỗi aip-701 xuất hiện khi cố gắng truy cập vào dịch vụ video Netflix hoặc phát trực tiếp tựa đề qua Netflix.

  Để khắc phục mã lỗi aip-701, bạn cần hủy đăng ký thiết bị khỏi tài khoản dịch vụ video Netflix, rồi đăng ký lại.

  Hãy làm theo các bước sau nếu sử dụng Tivi video Internet, đầu phát Blu-ray Disc, hệ thống rạp hát tại nhà hoặc đầu phát trực tiếp.

  1. Thiết lập lại thiết bị internet video.
  2. Ngắt kết nối tài khoản dịch vụ video Netflix khỏi thiết bị.
  3. Đăng ký lại thiết bị với tài khoản dịch vụ video Netflix.

  Truy cập Trung tâm trợ giúp Netflix để biết thêm thông tin về Lỗi phát Netflix AIP-701 .