ID bài viết : 00197783 / Sửa lần cuối : 22/10/2018

Lỗi: We're having trouble playing this title right now. Please try again later or select a different title. (Chúng tôi hiện đang gặp sự cố khi phát tựa đề này. Vui lòng thử lại sau hoặc chọn tựa đề khác.) xuất hiện khi sử dụng ứng dụng Netflix.

  Thông điệp này có thể xuất hiện khi cố gắng phát một số tựa đề Tivi hoặc phim qua dịch vụ Netflix.

  Hãy làm theo các bước sau.

  1. Thoát ứng dụng Netflix, sau đó bắt đầu lại.
  2. Cập nhật phiên bản phần mềm của thiết bị.
   LƯU Ý: Bạn cần cập nhật phần mềm nếu nếu số phiên bản của sản phẩm thấp hơn. 

   Nếu phần mềm đã được cập nhật, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới.


  Đối với Đầu phát Blu-ray Disc:

  1. Chuyển đến Setup (Thiết lập).
  2. Chọn Resetting (Thiết lập lại).
  3. Chọn Initialize Personal Information (Khởi tạo thông tin cá nhân).
  4. Đi đến biểu tượng Video và chọn Internet Video.
  5. Chọn ứng dụng Netflix.
  6. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy tham khảo bài viết sau đây:
  https://help.netflix.com/en/node/14113

   

  Đối với các mẫu Android TV™:
  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy tham khảo bài viết sau đây:
  https://help.netflix.com/en/node/14113

   

  Đối với các Tivi không phải Android TV và đầu phát Network Media:

  1. Chuyển đến Settings (Cài đặt).
  2. Chọn Network (Mạng).
  3. Chọn Refresh Internet Content (Làm mới nội dung Internet).
  4. Chọn ứng dụng Netflix.

  Nếu vẫn không khắc phục được sự cố, hãy tham khảo bài viết sau đây:
  https://help.netflix.com/en/node/14113


  Đối với thiết bị Google TV:

  1. Đăng xuất khỏi ứng dụng Netflix.
   1. Bắt đầu ứng dụng Netflix.
   2. Dùng các mũi tên trên điều khiển từ xa và nhập theo trình tự sau: Lên, Lên, Xuống, Xuống, Trái, Phải, Trái, Phải, Lên, Lên, Lên, Lên.
   3. Chọn Deactivate (Hủy kích hoạt).
   4. Chọn Exit (Thoát).
   5. Khởi động lại ứng dụng Netflix
   6. Đăng nhập vào tài khoản của bạn.
  2. Bắt buộc đóng ứng dụng Netflix.
   1. Nhấn nút FN+1 để hiển thị menu Settings (Cài đặt).
   2. Nhấn nút mũi tên xuống để chọn Applications (Ứng dụng).
   3. Nhấn nút ENTER.
   4. Nhấn nút mũi tên xuống để chọn Manage applications (Quản lý ứng dụng).
   5. Nhấn nút ENTER.
   6. Nhấn nút mũi tên xuống để chọn ứng dụng Netflix.
   7. Nhấn nút ENTER để chọn Force stop (Buộc dừng).
   8. Nhấn nút ENTER để chọn OK.
   9. Nhấn mũi tên xuống để chọn Clear data (Xóa dữ liệu).
   10. Nhấn nút ENTER.
   11. Nhấn nút ENTER để chọn OK.
  3. Khởi động lại thiết bị Google TV.
  4. Sau khi thiết bị Internet TV được bật trở lại, khởi động ứng dụng Netflix.
  5. Nhập tên người dùng và mật khẩu cho tài khoản Netflix của bạn.
  6. Đăng nhập vào tài khoản Netflix và thử phát một bộ phim.
  7. Nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy thử thiết lập kết nối IP tĩnh.
  8. Nếu các bước trên vẫn không khắc phục được sự cố, hãy khôi phục thiết bị Internet TV về cài đặt gốc.

  LƯU Ý:

  • Nếu các bước trên không khắc phục được sự cố, hãy khôi phục thiết bị về cài đặt gốc.
  • Thực hiện khôi phục sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh nào đã được cài đặt và bạn sẽ phải cài đặt lại. Vui lòng xem hướng dẫn sử dụng của thiết bị để biết thông tin khôi phục dành cho mẫu máy cụ thể.

   

  *Google và Android TV là nhãn hiệu của Google LLC.