ID bài viết : 00231228 / Sửa lần cuối : 15/08/2019

Lỗi: Right to view this content has expired (Quyền để xem nội dung này đã hết hạn) xuất hiện trên màn hình khi cố gắng sử dụng tính năng video theo yêu cầu của Netflix.

    Thông báo này chỉ báo rằng đã xảy ra lỗi hỏng hóc dữ liệu. Để khắc phục sự cố và tiếp tục sử dụng tính năng Netflix, hãy thiết lập lại Tivi.