ID bài viết : 00205058 / Sửa lần cuối : 26/06/2019

Tìm kiếm bằng giọng nói

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.
   

  Chức năng tìm kiếm bằng giọng nói giúp bạn tìm thấy nội dung cần tìm bằng cách lắng nghe từ khóa tìm kiếm qua giọng nói của bạn. Để sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói, bạn cần có kết nối Internet.

  Khi bạn đang dùng ứng dụng, kết quả tìm kiếm trong ứng dụng sẽ được hiển thị trên màn hình Tivi. Dưới đây là ví dụ về ứng dụng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói:

  • Cửa hàng Google Play: Bạn có thể tìm kiếm ứng dụng có sẵn trong Cửa hàng Google Play.
  • Google Play Movies & TV: Bạn có thể tìm kiếm nội dung có sẵn trong Google Play Movies & TV.
  • YouTube™: Bạn có thể tìm kiếm nội dung có sẵn trong YouTube.
  • Truyền hình: Các chương trình Tivi liên quan đến từ khóa tìm kiếm của bạn sẽ hiển thị trên màn hình Tivi.

  LƯU Ý: Nếu chức năng tìm kiếm bằng giọng nói không hỗ trợ ứng dụng mà bạn đang dùng thì màn hình sẽ hiển thị các kết quả tìm kiếm từ nội dung YouTube.

   

  Cách sử dụng chức năng tìm kiếm bằng giọng nói

  1. Tùy theo mẫu Tivi mà bạn nhấn nút  (MIC) hoặc nút  (Google Assistant) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  2. Tìm kiếm mọi thứ bạn muốn bằng giọng nói, chẳng hạn như một tựa đề phim, thông qua micrô ở phía trên cùng của điều khiển từ xa của Tivi.

  LƯU Ý: Nếu mẫu Tivi của bạn hỗ trợ eARC và chế độ eARC đã được kích hoạt, bạn có thể thực hiện theo các bước sau đây để sử dụng tính năng phản hồi bằng giọng nói:

  1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt) và nhấn nút Enter
  3. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) và nhấn nút Enter
  4. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Audio output (Ngõ ra âm thanh) và nhấn nút Enter
  5. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn eARC mode (Chế độ eARC) và nhấn nút Enter
  6. Nhấn nút Mũi tên xuống để chọn Off (Tắt) và nhấn nút Enter.