ID bài viết : 00200133 / Sửa lần cuối : 18/07/2018

Cập nhật phần mềm bằng thiết bị lưu trữ USB không khởi động.

  Hãy kiểm tra như sau.

  1. Kiểm tra trạng thái đèn LED trên Tivi.
   • Nếu đèn LED nhấp nháy màu trắng:
    Cập nhật phần mềm đã bắt đầu. Vui lòng chờ cho đến khi cập nhật hoàn tất.
   • Nếu đèn LED không nhấp nháy màu trắng:
    Chuyển đến bước 2.
  2. Ngắt kết nối tất cả các thiết bị USB đã kết nối với Tivi. Khi tháo ổ cứng bên ngoài hoặc ổ flash USB, hãy kiểm tra để bảo đảm rằng trước hết, đèn LED truy cập đã ngừng nhấp nháy.
  3. Rút phích cắm dây nguồn của Tivi trong khi màn hình Tivi đang bật.
  4. Kết nối thiết bị lưu trữ USB để cập nhật phần mềm vào cổng USB trên Tivi.
  5. Cắm dây nguồn Tivi.
  6. Bản cập nhật phần mềm sẽ tự động bắt đầu.