ID bài viết : 00197353 / Sửa lần cuối : 07/10/2020

Những cổng HDMI nào hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gb/giây)?

  Cổng HDMI tương thích tùy thuộc vào mẫu Tivi. Xem danh sách sau.

  Các mẫu năm 2020

  DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
  Dòng Z8HTất cả đầu vào HDMI
  Dòng A9STất cả đầu vào HDMI
  Dòng A8HTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X80HTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X81HTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X95xH (55, 65, 75)Tất cả đầu vào HDMI
  Dòng X95H (49, 85)Tất cả đầu vào HDMI
  Dòng X85HTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X90H / X91HTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X74H / X75HTất cả đầu vào HDMI

  Các mẫu năm 2019

  DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
  Dòng A9GTất cả đầu vào HDMI
  Dòng Z9GTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X85G (55/65/75/85)Tất cả đầu vào HDMI
  Dòng X95GTất cả đầu vào HDMI
  Dòng A8GĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X80GĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X85G (KD-43/49)Đầu vào HDMI2/3
  Dòng X90GĐầu vào HDMI2/3

  Các mẫu năm 2018

  DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
  Dòng A9FTất cả đầu vào HDMI
  Dòng Z9FTất cả đầu vào HDMI
  Dòng A8FĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X75FĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X78FĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X83FĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X85FĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X90FĐầu vào HDMI2/3

  Các mẫu năm 2017

  DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
  Dòng A1Đầu vào HDMI2/3
  Dòng X75EĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X82EĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X95EĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X80EĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X85EĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X90EĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X93E / X94EĐầu vào HDMI2/3

  Các mẫu năm 2016

  DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
  Dòng S85DTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X9350DTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X85DTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X93D / X94DTất cả đầu vào HDMI
  Dòng W8DKhông được hỗ trợ
  Dòng W9DKhông được hỗ trợ
  Dòng S80DĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X70DĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X75DĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X80DĐầu vào HDMI2/3
  Dòng X83DĐầu vào HDMI2/3
  Dòng Z9DĐầu vào HDMI2/3

  Các mẫu năm 2015

  DòngCổng HDMI hỗ trợ định dạng nâng cao (18Gbps)
  Dòng S85CTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X85CTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X90C / X91CTất cả đầu vào HDMI
  Dòng X93C / X94CTất cả đầu vào HDMI
  Dòng S80CKhông được hỗ trợ
  Dòng W75C / W80CKhông được hỗ trợ
  Dòng W85CKhông được hỗ trợ
  Dòng W87CKhông được hỗ trợ
  Dòng W95CKhông được hỗ trợ
  Dòng X80C / X81CKhông được hỗ trợ
  Dòng X83CKhông được hỗ trợ

  Để biết cách xem hình ảnh 4K với định dạng nâng cao (18Gbps), hãy tham khảo bài viết sau đây:
  Làm cách nào để xem nội dung 4K (50/60p hoặc 100/120p) và HDR từ thiết bị HDMI gắn ngoài được kết nối với Android TV™?