ID bài viết : 00146194 / Sửa lần cuối : 07/12/2020

Phải sử dụng loại định dạng nào khi kết nối ổ cứng với Tivi?

    Android TV tương thích với các ổ đĩa cứng (HDD) bên ngoài hoặc ổ flash ở định dạng hệ thống tập tin NTFS hoặc FAT32.

    QUAN TRỌNG: Khi kết nối ổ đĩa cứng, đặc biệt lưu ý rằng ổ cứng bên ngoài có nguồn điện riêng của ổ vì mỗi cổng USB trên Tivi có giới hạn nguồn điện là 5V~500mA. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với ổ cứng bên ngoài để biết thêm chi tiết.

    LƯU Ý: 4K Android TV có 3 cổng USB, một trong các cổng này được gắn nhãn SS (Super Speed) hỗ trợ 5V~900mA.