ID bài viết : 00151632 / Sửa lần cuối : 12/04/2017

Thay đổi hệ điều hành hỗ trợ trong Video & TV SideView dành cho Android

  Ứng dụng TV SideView hiện là Video & TV SideView.


  Video & TV SideView phiên bản 4.5 dành cho Android đã được phát hành.

  Chú ý: Lưu ý rằng không có kế hoạch phát hành Video & TV SideView phiên bản 4.5 dành cho iOS.

  Bắt đầu từ phiên bản 4.5, Video & TV SideView sẽ chỉ khả dụng trên Android OS 4.2 trở lên.
  Xin lưu ý rằng nếu thiết bị của bạn đang chạy Android OS 4.1.x, bạn sẽ không thể chạy được Video & TV SideView Ver. 4.5 hoặc bất kỳ phiên bản tiếp theo nào.

  Bạn vẫn có thể tiếp tục chạy Video & TV SideView Ver. 4.4 trên Hệ điều hành Android 4.1.x. Tuy nhiên, Google Play sẽ không cung cấp bất kỳ phiên bản Video & TV SideView nào trước đó, vì vậy nếu bạn gỡ cài đặt Video & TV SideView Ver.4.4, hãy lưu ý rằng bạn sẽ không thể cài đặt cùng một phiên bản lần nữa.

  LƯU Ý:

  • Phiên bản cũ của ứng dụng không hỗ trợ các thiết bị gia đình sẽ được phát hành trong tương lai. Và chúng tôi không hỗ trợ phiên bản cũ của ứng dụng.
  • Truy cập Trang web Video & TV SideView để biết thông tin về tính tương thích và tải ứng dụng.