ID bài viết : 00120348 / Sửa lần cuối : 17/11/2019

Làm cách nào để cập nhật phần mềm/firmware cho Android TV™?

  Để tận dụng hết khả năng từ chiếc Android TV của mình, bạn phải đảm bảo luôn cập nhật firmware và phần mềm mới nhất từ Sony và Google cho thiết bị này. Bản cập nhật dành cho Tivi của bạn sẽ bao gồm các tính năng và ứng dụng chính, cũng như các bản vá lỗi và cải tiến về tính năng.
  Tìm hiểu thêm về lợi ích của các bản cập nhật phần mềm

  QUAN TRỌNG: Bạn phải kết nối Tivi với Internet qua mạng có dây hoặc không dây để tiến hành cập nhật hệ thống. Bạn cũng có thể tải bản cập nhật xuống ổ USB flash và cài đặt bản cập nhật đó trên Tivi qua USB (xem phần 3 của bài viết này).

  1. Kiểm tra xem có bản cập nhật dành cho Tivi của bạn hay không
  2. Tải xuống và Cài đặt bản cập nhật trực tiếp qua Internet
  3. Cập nhật bằng ổ USB flash

  1. Kiểm tra xem có bản cập nhật dành cho Tivi của bạn hay không

  Để nhận được các bản cập nhật phần mềm, hãy đảm bảo cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) hoặc Automatic software download (Tải phần mềm tự động) trên Tivi của bạn được chuyển thành ON (BẬT).

  • Đối với dòng A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F
   Nếu cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) được chuyển thành ON (BẬT) thì Tivi sẽ kiểm tra xem có phần mềm mới để tải xuống không khi Tivi bật hoặc khi Tivi được kết nối Internet.
  • Đối với mẫu Android TV khác
   Nếu cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được chuyển thành ON (BẬT) thì Tivi sẽ tự động bắt đầu tải xuống các bản cập nhật khi đang ở chế độ chờ.

  Để kiểm tra xem cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) hoặc Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được chuyển thành ON (BẬT) hay OFF (TẮT), làm theo các bước sau đây:

  1. Nhấn vào nút HOME trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Help (Trợ giúp).
   Đối với Android™ 8.0, chọn Apps (Ứng dụng) và chọn Help (Trợ giúp).
   LƯU Ý: Bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HELP (TRỢ GIÚP) trên điều khiển từ xa.
  3. Chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
   LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ về mẫu Tivi chạy Android 6.0 trở lên.

   Hình ảnh màn hình Trợ giúp
    
  4. Kiểm tra để đảm bảo cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) hoặc Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được chuyển thành ON (BẬT).

  LƯU Ý: Nếu các cài đặt Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) hoặc Automatic software download (Tải phần mềm tự động) ở trạng thái OFF (TẮT), hãy kiểm tra xem có bản cập nhật nào không theo cách thủ công.
  Để kiểm tra thủ công, chọn System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống) bằng quy trình ở trên và chọn Check for a system software update (Kiểm tra cập nhật phần mềm hệ thống) hoặc Software update (Cập nhật phần mềm).

  LƯU Ý QUAN TRỌNG dành cho các dòng Tivi không phải A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F:

  • Bạn phải đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony để có thể tải phần mềm xuống.
  • Ngay cả khi Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được đặt thành ON (BẬT) thì Tivi vẫn sẽ không nhận được các bản cập nhật phần mềm qua Internet cho đến khi bạn đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony. Bạn có thể xem xét và đồng ý Chính sách về quyền riêng tư của Sony bất kỳ lúc nào bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa > [Privacy Setting] (Cài đặt quyền riêng tư).
  • Nếu bạn đã không đồng ý với Chính sách về quyền riêng tư của Sony khi thiết lập Tivi lần đầu, hãy tiến hành như sau để đảm bảo bạn nhận được các bản cập nhật firmware:
   1. Đồng ý Chính sách về quyền riêng tư của Sony bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa > [Privacy Setting] (Cài đặt quyền riêng tư).
   2. Đảm bảo cài đặt Automatic software download (Tải phần mềm tự động) được đặt thành ON (BẬT) bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa > [System software update] (Cập nhật phần mềm hệ thống) > [Automatic software download] (Tải phần mềm tự động).
   3. Kiểm tra thủ công các bản cập nhật một lần bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa > [System software update] (Cập nhật phần mềm hệ thống) > [Check for a system software update] (Kiểm tra cập nhật phần mềm hệ thống).

  2. Tải xuống và Cài đặt bản cập nhật trực tiếp qua Internet

  Nếu có bản cập nhật để tải xuống thì quá trình tải xuống bản cập nhật đó sẽ diễn ra như sau:

  Đối với dòng A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F
  Đối với các mẫu Android TV khác

  Đối với dòng A9G, Z9G, X95G, X85G (55/65/75/85), A9F, Z9F
  Khi bạn bật Tivi, nếu thấy thông báo phần mềm mới xuất hiện nghĩa là đang có bản cập nhật phần mềm (thông báo sẽ tự động biến mất). 
  Khi bạn chọn UPDATE (CẬP NHẬT), quá trình tải xuống và cài đặt sẽ bắt đầu.

  LƯU Ý:

  • Quá trình cập nhật phần mềm sẽ mất khoảng 15 phút. Bạn có thể sử dụng Tivi như bình thường trong suốt quá trình cập nhật. Quá trình cập nhật vẫn tiếp tục ngay cả khi bạn tắt Tivi.
   QUAN TRỌNG: Không được rút dây nguồn AC (dây điện) ra khỏi ổ cắm vì quá trình cập nhật phần mềm sẽ dừng.
  • Khi bạn bật Tivi sau khi hoàn tất cập nhật, Tivi sẽ bắt đầu bằng phần mềm mới.
   Nếu bạn tắt Tivi sau khi cập nhật, điều khiển từ xa có thể không hoạt động trong khoảng từ 2 đến 3 phút.
  • Thông báo sẽ chỉ hiển thị nếu Automatically check for update (Tự động kiểm tra bản cập nhật) được đặt thành ON (BẬT).
   Thông báo hiển thị trong khoảng 15 giây và nếu thông báo biến mất một lần thì thông báo sẽ chỉ xuất hiện lại sau 12 tiếng đồng hồ kể từ thông báo trước đó. Nếu thông báo biến mất và bạn muốn cập nhật phần mềm ngay lập tức, bạn cần cập nhật phần mềm theo cách thủ công từ Software update (Cập nhật phần mềm) trong menu System software update (Cập nhật phần mềm hệ thống).
    

  Đối với mẫu Android TV khác

  Tivi sẽ hỏi bạn có muốn tiến hành tải xuống hay không. Chọn UPDATE NOW (CẬP NHẬT NGAY) để tiếp tục.
  LƯU Ý: Hình ảnh dưới đây là ví dụ về màn hình hiển thị.

  LƯU Ý:

  • Bạn có thể sử dụng Tivi bình thường khi đang tải xuống bản cập nhật.
  • Nếu bạn chọn UPDATE LATER (CẬP NHẬT SAU) thì Tivi sẽ hiển thị màn hình hỏi bạn có muốn bắt đầu cập nhật phần mềm không khi bạn tắt Tivi. Nếu bạn chọn No (Không) trên màn hình đó thì thông báo sẽ hiển thị lại vào lần tiếp theo khi bạn bật Tivi. Nếu bạn chọn Yes (Có), quá trình cập nhật sẽ bắt đầu.

  Sau khi hoàn tất tải xuống bản cập nhật, Tivi sẽ hỏi bạn có muốn cài đặt bản cập nhật đó hay không.
  Chọn OK để chấp nhận và bắt đầu cài đặt. Hoặc, bạn cũng có thể chọn Cancel (Hủy) và tiến hành cài đặt bản cập nhật sau.

  QUAN TRỌNG: Lưu ý rằng quá trình cài đặt bản cập nhật có thể mất tới 30 phút và trong thời gian này bạn sẽ không thể sử dụng Tivi và một màn hình có biểu tượng cập nhật sẽ được hiển thị.

  CẢNH BÁO: Phần cứng có thể bị hỏng. Trong quá trình cài đặt bản cập nhật, không được nhấn vào bất kỳ nút nào, không được tắt nguồn Tivi hoặc ngắt kết nối với nguồn điện. Mất điện trong quá trình cài đặt bản cập nhật firmware có thể khiến Tivi không phản hồi hoặc cần phải sửa chữa.

  Ngay khi quá trình cài đặt bản cập nhật hoàn tất, bạn có thể sử dụng lại Tivi như bình thường.
   

  3. Cập nhật bằng ổ USB flash

  Nếu Tivi không kết nối Internet và/hoặc bạn muốn cập nhật thủ công, bạn có thể làm điều đó thông qua ổ USB flash, bằng cách tải xuống bản cập nhật từ trang web hỗ trợ của Sony.

  LƯU Ý:

  • Dung lượng ổ USB flash khả dụng: Tivi không có bất kỳ hạn chế nào. Sử dụng ổ USB flash có đủ dung lượng trống. Tuy nhiên, có giới hạn tối đa đối với dung lượng ổ USB flash khả dụng tùy thuộc vào hệ thống tập tin của ổ USB flash.
  • Hệ thống tập tin được hỗ trợ: FAT16, FAT32, exFAT, NTFS
  • Lưu tập tin cập nhật vào thư mục gốc của ổ USB flash (ngay dưới ổ USB flash).
  • Đảm bảo chỉ có một tập tin cập nhật được lưu vào ổ USB flash. Nếu nhiều tập tin cập nhật được lưu trong ổ USB flash, có thể không tải được đúng tập tin.

  Để cập nhật bằng ổ USB flash, hãy tiến hành như sau:

  1. Truy cập Trang web hỗ trợ của Sony.
  2. Nhập tên mẫu Tivi của bạn vào hộp tìm kiếm.   Nếu bạn không biết số hiệu Tivi, hãy kiểm tra nhãn dán ở góc trái phía dưới của mặt sau Tivi.

  3. Đến phần "Downloads" (Tải xuống) và tiếp tục đến trang cập nhật.


    
  4. Làm theo hướng dẫn trên trang web để tải bản cập nhật xuống ổ USB flash và tiến hành cập nhật trên Tivi của bạn.

  LƯU Ý: Các ảnh chụp màn hình được cung cấp ở đây chỉ dùng để tham khảo. Màn hình thực tế có thể khác một chút tùy theo quốc gia, mẫu Tivi hoặc phiên bản firmware của bạn.