ID bài viết : 00135772 / Sửa lần cuối : 10/12/2019

Các ứng dụng Album, Nhạc và Video hỗ trợ những loại định dạng tập tin nào?

Một số nội dung hình ảnh, nhạc hoặc video trên mạng tại nhà của tôi hoặc thiết bị USB không phát được.

  Vui lòng tham khảo phần Tập tin và định dạng được hỗ trợ trong Hướng dẫn trợ giúp bằng cách làm theo các bước dưới đây.

  1. Tham khảo Hướng dẫn trợ giúp trên Tivi của bạn.
   LƯU Ý:
   • Để xem Hướng dẫn trợ giúp trên trang web, hãy truy cập vào trang Sản phẩm của bạn.
    Để truy cập, hãy tham khảo bài viết sau đây:
    Hãy để chúng tôi giúp bạn tìm thấy thông tin bạn đang tìm kiếm....hướng dẫn sử dụng, firmware, trình điều khiển, v.v.
   • Để xem Hướng dẫn trợ giúp trên Tivi, hãy tham khảo nội dung sau đây:
    1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
     • Chọn  Apps (Ứng dụng) — Help (Trợ giúp) — Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp). (Android™ 8.0 trở lên)
     • Chọn Help (Trợ giúp) — Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp). (Android 7.0 hoặc cũ hơn)
  2. Chọn Using the TV with Other Devices (Sử dụng Tivi với các Thiết bị khác).
  3. Chọn USB devices (Thiết bị USB).
  4. Chọn Supported files and formats (Tập tin và định dạng được hỗ trợ).
  5. Chọn danh mục bạn muốn kiểm tra.


  LƯU Ý:

  • Nếu không thể phát lại nội dung ngay cả khi tập tin được liệt kê trong Supported files and formats (Tập tin và định dạng được hỗ trợ), hãy kiểm tra xem nội dung có bị lỗi không bằng cách kiểm tra phát lại trên máy tính, v.v. Bạn cũng có thể không phát lại được trên Tivi tùy theo tập tin.
  • Mặc dù bạn có thể phát lại các định dạng không được liệt kê trong Supported files and formats (Tập tin và định dạng được hỗ trợ) nhưng chúng tôi không đảm bảo thiết bị hoạt động bình thường.
  • Không thể phát những nội dung có mã codec không được hỗ trợ.
  • Các tập tin LPCM (Nhạc) chỉ được hỗ trợ khi sử dụng mạng tại nhà.
  • Không thể phát nội dung 4K trên các mẫu Tivi 2K.