ID bài viết : 00151569 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Phiên bản hệ điều hành nào được hỗ trợ và trình duyệt nào được khuyến nghị để sử dụng Photo Sharing Plus trên thiết bị di động?

  Phiên bản hệ điều hành được hỗ trợ:

  • Android 2.3 trở lên
  • iOS6trở lên

  LƯU Ý:

  • Đối với iOS10: Hãy cập nhật Tivi lên phiên bản phần mềm mới nhất để sử dụng Photo Sharing Plus. Để biết cách cập nhật, hãy tham khảo: Cách cập nhật phần mềm
  • Không đảm bảo hoạt động trên điện thoại Windows.

  Trình duyệt được khuyến nghị:

  • iOS: Safari, Chrome
  • Android: Chrome, Firefox, trình duyệt tiêu chuẩn

  LƯU Ý: Khi sử dụng trình duyệt cũ, thiết bị có thể không hoạt động bình thường. Bạn nên sử dụng phiên bản mới nhất của trình duyệt.